LSK-genomihanke

LSK-genomihankkeen toteuttavat yhteistyössä Faba, Luonnonvarakeskus (LUKE), VikingGenetics sekä Suomen maa-, metsä- ja kalatalouden kansallinen geenivaraohjelma. Genotyypitysprojektia rahoittaa Suomenkarjan Jalostussäätiö. Hanke on käynnistynyt loppuvuodesta 2018.

Hankkeen tavoitteena on rakentaa genominen jalostusarvostelu länsisuomenkarjalle. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa kerätään genominäytteitä nk. vertailuryhmää varten. Vertailuryhmään sopivat parhaiten sellaiset eläimet, joilla on jo jälkeläisiä. LSK-genomihankkeessa mukana olevat tilat saavat ohjeet ja materiaalit genomitestausta varten erikseen hankkeen kautta. Hanke maksaa eläinten testauksen kokonaisuudessaan.

Hankkeen näytetilanne

LSK-genomiprojektissa on ollut tähän mennessä kuusi eläinpoimintaa, joissa on pyydetty näytteitä hankkeeseen mukaan ilmoittautuneilta tiloilta.

Saapuneiden näytteiden määrä (päivitetty 12.3.2021):

 Saapuneet näytteet (kpl)Tavoite (kpl)% Tavoitteesta
Näytteitä (LSK)1313150087,5

Genomiarvostelun rakentamiseksi tarvitaan paljon näytteitä. Mitä nopeammin näytteitä saadaan kerättyä, sitä nopeammin testatuille eläimille voidaan laskea genomiset jalostusarvot. Otathan karjastasi pyydetyt näytteet siis aina mahdollisimman pian näytteenottotarvikkeiden saavuttua ja toimitat ne Fabalab-palveluihin!

Kun genomiarvostelu on saatu rakennettua, yhdellä näytteenotolla saa:

  • Genomiset jalostusarvot
  • Polveutumisen varmistuksen, jos isä ja/tai emä on genomitestattu (lisätietoja)
  • DNA-tuloksia perinnöllisistä sairauksista ja ominaisuuksista (esim. RP1 ja beta-kaseiini)

Millaisista eläimistä näytteitä kerätään ja miten hanke käytännössä toimii?

Parhaillaan kerätään näytteitä etenkin LSK-lehmistä genotyypityksiä varten. Sitten kun riittävän suuri vertailuryhmä on saavutettu, voidaan aloittaa genomisen jalostusarvostelun rakentaminen.

Hanketilojen tulee kuulua tuotosseurantaan. Näytteiden keräämistä organisoi Faba. Eläinpoiminnan jälkeen Fabalab-palvelut lähettää hanketiloille ohjeet, näytteenottovälineet ja listan eläimistä, joista näytteet halutaan. Hanke maksaa näiden näytteiden testaamisen kokonaisuudessaan. Eläimen omistajan tehtävänä on näytteiden ottaminen ja näytteiden lähetys Fabalab-palveluihin.

Näytteitä kerätään eläimistä, jotka täyttävät seuraavat ehdot:

  • Eläin on poikinut tai tiine hieho
  • Eläimen isä, emänisä ja emänemänisä on rodultaan LSK
  • Eläimen isä on keinosiemennyssonni

Näytteitä kerätään karjoista, jotka täyttävät seuraavat ehdot:

  • Tila kuuluu tuotosseurantaan
  • Karjassa on vähintään yksi näytekelpoinen LSK-lehmä
  • Mittalypsyt ovat kunnossa
  • Siemennys-, hoito-, tiineystarkastus-, poisto- ja poikimavaikeustiedot kirjataan

Lisätietoja LSK-genomihankkeesta

Terhi Vahlsten, terhi.vahlsten@faba.fi (hanke, uudet karjat, sopimukset)
Fabalab-palvelut, fabalab@faba.fi (näytteenotto)