Lihakarjan genomihanke

Lihakarjan genomihankkeessa siirrytään seuraavaksi genotyypittämään ns. vertailuryhmän eläimiä. Teurastamot (Atria, HK-Scan ja Snellman) käynnistävät GenoPihvi-hankkeen, jossa pilotoidaan genomisen valinnan käyttöön ottoa lihakarjalla Suomessa. Pilottihanke toteutetaan Pohjois-Pohjanmaan, Pohjois-Savon ja Etelä-Pohjanmaan maakunnissa. Katso lisää GenoPihvi-hankkeen kotisivuilta.

Hankkeen tavoite

Emolehmätiloille rakennetaan työkalua, jolla on mahdollista valita parhaat eläimet jatkamaan sukua riippumatta siitä, ovatko ne risteytys- tai puhdasrotuisia eläimiä. Tavoitteena on löytää ne eläimet, jotka ovat sekä emo- että lihantuotanto-ominaisuuksiltaan hyviä, mutta samalla ympäristöä vähiten kuormittavia ja rehuhyötysuhteeltaan taloudellisia.

Vertailuryhmän muodostamiseen tarvitaan näytteitä

Ensimmäiseksi muodostetaan nk. vertailuryhmä. Siihen tarvitaan paljon näytteitä niistä emotilojen eläimistä, joille on ehtinyt kertyä omia ja vähintään yhden jälkeläisen tuloksia.Kun kustakin rodusta on genotyypitetty 2000 eläintä, voidaan alkaa laskea kyseiselle rodulle suomalaisia genomisia jalostusarvoja yhdistämällä genomitieto tuotantotietoihin. Vertailuryhmät muodostetaan viidestä rodusta: angus, charolais, hereford, limousin ja simmental.

Mitä suurempi määrä tarkkailukarjoja lähtee heti näytteenottoihin mukaan, sitä nopeammin saamme luotettavat arvostelut, joilla voimme ennustaa jo vasikasta, minkälainen siitä on tulossa. Tarkkailukarjoja tarvitaan monien mitattavien ominaisuuksien laskentaan, kun taas tuotantokarjojen genominäytteet auttavat esim. poikimavälin ja teurasominaisuuksien jalostusarvojen ennustamisessa.

Kudosnäytekorvamerkit syntyville vasikoille

Tilaa vasikoille vapaiksi korvamerkeiksi jokoFaban Allflex DNA-merkki tai A-Rehun Tru-Test GenoMerkki, jonka parina on eMerkki. Myös kiinnityspihdit on muistettava hankkia ajoissa.Kun kiinnität tällaisen korvamerkin vasikan korvaan, leikkautuu pieni palan korvasta samalla näyteputkiloon, jossa se säilyy hyvin ja siitä voidaan tehdä vasikalle genotyypitys. Vanhempien eläinten näytteenotto-ohjeet valmistuvat pian, niille ei voi tilata kudosnäytekorvamerkkejä korvausmerkkeinä.

Koko elinkeino mukana

Genomiarvostelun luominen liharoduille tuli mahdolliseksi, kun Maa- ja metsätalousministeriö myönsi kolmivuotisen MAKERA-rahoituksen hankkeelle, jossa mukana ovat Luonnonvarakeskus, Faba Osk, Atria, HKScan, Snellman, Nordic Cattle Genetic Evaluation (NAV), Viking Genetics ja Irish Cattle Breeding Federation (ICBF). Genomihanke käynnistyy maaliskuussa.

Irlannin ICBF on hankkeen yhteistyökumppani

Irlannissa on genotyypitetty jo yli puolitoista miljoona liharotuista nautaa. Eläinten jalostuksellinen arvo ilmoitetaan eurotähdillä. Genominen arvostelu tuottaa liharotuisille naudoille indeksit sekä vasikkatuotantoon (uudistuseläinindeksi) että teuraskasvatukseen (loppukasvatusindeksi). Mullistavaa on se, että molemmat indeksit lasketaan sekä puhdasrotuisille että risteytyseläimille eli koko emolehmätuotanto hyötyy genomisesta arvostelusta. Indeksien tuoma lisäarvo lasketaan euroiksi, esim. uudistuseläinindeksi lasketaan poikinutta tytärtä kohden. Indeksit ilmaistaan tähdillä niin, että parhaat eläimet saavat viisi tähteä = > eläin kuuluu parhaimpaan viidennekseen.
Parhaimpien irlantilaiskarjojen tuotto on +130 €/emo/v ja hiilidioksidituotto/lihakilo 9 % vähemmän kuin huonoimpien karjojen, kun karjat on luokiteltu genomisen arvostelun keinoin. Irlantilaisten onnistumisen takana oleva tietotaito on nyt meidän käytössämme