Alkiohuuhtelu

Kun haluat lisää vauhtia karjasi edistymiseen kohti asettamiasi jalostustavoitteita, on alkiohuuhtelu yksi keino nopeaan edistymiseen.

Alkiohuuhtelulla lisää parhaita

Alkioita kannattaa huuhdella jalostuksellisesti korkeatasoisista eläimistä. Genomivalinnan ansiosta karjan huippunaaraiden tunnistaminen on entistä helpompaa. Mitä ankarampaa valinta on karjan sisällä, sitä nopeammin jalostustavoitteet on mahdollista saavuttaa. Alkionluovuttajista kannattaakin teettää edullinen genomitesti, sillä alkiotuotantoon valitaan vain parhaat periyttäjät.

Alkiohuuhtelun suunnittelee ja ohjeistaa alkionsiirtoeläinlääkäri. Hänen tarkan ohjeensa mukaisesti tehdään synkronoinnit ja hormonipiikitykset. Huuhtelupäivänä tilalle saapuvat alkionsiirtoeläinlääkäri ja avustava alkionsiirtoseminologi, päivä aloitetaan huuhteluilla ja vastaanottajien tarkistamisella. Huuhdeltavia kannattaa olla samalle päivälle mielellään enemmän kuin yksi.

Alkiohuuhteluita voidaan tehdä normaaleissa navettaolosuhteissa. Laboratoriotyöskentelyä varten tarvitaan kuiva ja lämmin tila, jossa luovuttajan kohdusta huuhdellut alkiot voidaan etsiä maljalta mikroskoopilla.

Alkiot voidaan siirtää heti tuoreena tai pakastaa. Pakastetut alkiot jäävät alkionsiirtoseminologin säiliöön.