Vasikoiden hoito

Hyvä vasikka-aines ansaitsee hyvät olosuhteet. Holm 6 Laue vasikanhoitotuotteet helpottavat työtäsi ja parantavat vasikoiden hyvinvointia.

MilkTaxi tekee ämpärijuotosta helppoa

MilkTaxi -juottovaunu on kätevä ja työtä helpottava ratkaisu vasikoiden juottamiseksi juottoämpäreistä. Se mahdollistaa luotettavan ikään perustuvan juoton, mikä aiemmin oli mahdollista vain automaattisilla syöttölaitteilla.

Katso lisää MilkTaxista

CalfExpertin älykkäät juottoautomaatit

CalfExpert-juottoautomaatti on ratkaisu kasvavien ja kehittyvien tilojen tarpeisiin, kun halutaan tehostaa vasikoiden juottoa ja panostaa optimaaliseen ruokintaan.

Katso lisää CalfExpertistä

Iglut ja karsinaratkaisut yksilöllisesti

Raitis ilma on hyvä ja terveellinen kasvuympäristö vasikalle. Holm & Laue tuotteissa on useita erilaisiin tarpeisiin soveltuvia vasikkakarsinaratkaisuja yhden vasikan igluista ja karsinoista tilaviin ryhmäigluihin. Lisäksi saatavana on karsinoihin soveltuvia aitaratkaisuja sekä ruokinta-aitoja

Lue lisää igluista ja vasikkakarsinoista

Laadukkaita vasikanhoitolaitteita Holm&Lauelta

Tuomme maahan ja myymme saksalaisen vasikanhoitolaitteisiin erikoistuneen Holm & Lauen tuotteita. Näistä tunnetuimpia ovat laadukkaat automaattiset vasikoiden juottolaitteet, MilkTaxi-juottovaunut ja erilaiset karsina- ja igluratkaisut.