Lisäravinteet

Lisäravinteet auttavat ja tukevat monessa lehmien ja vasikoiden elämän vaiheissa.

Biotin+ – elinvoimaisia vasikoita ja hyvät eväät tulevan tuotoskauteen

Biotin+ varmistaa pitkäaikaisen vitamiinien ja hivenaineiden saannin. Hyödyt näkyvät niin poikimisten sujumisena, terveinä vasikoina, ternimaidon laadussa ja sorkkien vahvistumisena.

Runsaasti-biotiiniä sisältävällä Biotin + -valmisteella annat hyvät eväät uuteen tuotoskauteen. Biotiinin ansiosta sorkkien sarveisaine vahvistuu ja sorkkasairaudet ja ontumiset vähenevät. Biotinillä on yhteys myös maitotuotoksen paranemiseen. Väkirehuvaltaisessa ruokinnassa eläimen oma biotiinin tuotanto alenee ja siksi biotiinilisä on tarpeen.

Tuotteen sisältämät vitamiinit A ja E lisäävät vasikoiden elinvoimaisuutta ja vähentävät poikimisen jälkeisiä ongelmia ja näin varmistavat seuraavaa tiineyttä.

Tilaa!
Boliflash Calcium

Boliflash Calcium vähentää poikimahalvausriskiä

Poikimisen jälkeisestä kalsiumin puutteesta kärsii 42 % lehmistä. Näistä viidellä ilmenee eläinlääkärin hoidettavaksi kuuluva poikimahalvaus. 37 % poikineista kärsii kalsiumin puutteesta, joka ei suoranaisesti näy päällepäin, mutta aiheuttaa haittaa eläimen terveydelle, hyvinvoinnille ja tuotokselle.

BOLIFLASH® CALCIUM

 • vanhemmille kuin 2. tuotantokaudellaan oleville lehmille
 • alentaa riskiä sairastua poikimahalvaukseen
 • takaa eläimelle riittävän kalsiumin saannin: 40 g kalsiumia annoksessa
 • sisältää kolme eri kalsiumin lähdettä

BOLIFLASH® CALCIUM antaa parhaan vaikutuksen, kun ensimmäinen kahden boluksen annos annetaan poikiessa ja toinen 12 tuntia poikimisen jälkeen.

Annokseen sisältyvistä kahdesta boluksesta toinen liukenee nopeasti poreilemalla ja siitä vapautuva kalsium on lehmän käytettävissä jo tunnin kuluttua. Toinen hitaammin liukeneva bolus tehostaa vaikutusta.

Kolmessa eri muodossa (Ca-formaatti, Ca-sitraatti ja Ca-karbonaatti) oleva kalsium aikaansaa sekä nopean että pitkäkestoisen vaikutuksen.

Toinen antokerta 12 tuntia poikimisen jälkeen takaa lehmälle riittävän kalsiumin saannin.

Tilaa!
Boliflash Fertil

Boliflash Fertil tukee tiinehtymistä

BOLIFLASH® FERTIL annetaan lypsykaudella 10 päivän kuluttua näkyvästä kiimasta siemennykseen valmistautumista varten tukemaan nopeaa tiinehtymistä ja lyhyempää poikimaväliä.

BOLIFLASH® FERTIL -annos sisältää kaksi bolusta, joita toinen liukenee nopeasti ja toinen hitaammin. Kaikki Fertilin ravintoaineet vapautuvat alle 24 tunnissa annostelusta. Fertilin etu on nämä kaksi samaan aikaan annettavaa bolusta, jotka mahdollistavat eläimelle nopean lisäravinneboostin ja sen vaikutuksen tehostamisen hitaammin liukenevan boluksen avulla.

BOLIFLASH® FERTIL sisältää vitamiineja A, D3 ja E, kuparikelaattia, mangaanikelaattia, sinkkikelaattia, seleeniä, jodia ja beetta-karoteenia. Näiden avulla optimoidaan hedelmällisyyttä.

BOLIFLASH® FERTIL

 • parantaa eläimen kiimakauteen valmistautumista
 • parantaa kiiman merkkien näkymistä
 • optimoi hedelmöittymistä
 • tehostaa progesteronituotantoa, jolloin alkio kiinnittyy varmemmin
 • paras vaikutus 1. kertaa poikineilla lehmillä

BOLIFLASH® FERTIL tehostaa pötsin toimintaa ja kiiman merkkien näkymistä ja tukee eläimen valmistautumista hedelmöittymiseen.

Tilaa!
Starter Hydrafeed

Hydrafeed Starter on maukas juoma vasikkaripulin hoitoon

Hydrafeed on nopeasti imeytyvä elektrolyyttijuoma vasikkaripulin hoitoon ja nestetasapainon uudelleen saavuttamiseen.

Hydrafeedia annetaan vasikalle 2-3 kertaa päivässä noin 2 litraa kerrallaan. Myös maidon juottamista jatketaan, mutta samanaikaisesti elektrolyyttijuoman kanssa maitoa ei suositella annettavaksi. Hydrafeed takaa vasikalle kokonaisvaltaisen elektrolyyttien saannin ja toimii nopeasti imeytyvänä energialähteenä.

 • Maultaan maukas ja vasikat juovat sitä mielellään.
 • Sisältää 65 % laktoosia eli runsaasti hyvin imeytyvää energiaa
 • Soveltuu sekä ripulin hoitoon että vieroitusjakson aikana
 • Mahdollistaa paluun maitoruokintaan ilman siirtymäaikaa

Ripulia vasikkana sairastaneella on suurempi riski siihen, että sen ensimmäinen poikiminen viivästyy ja että poikinut hieho ei tuota yhtä paljon maitoa kuin vasikkaripulilta säätyneet.

Hoito kannattaa aloittaa heti kun vasikka on alakuloinen tai aloittaa ripulointia, jolloin hoito tehoaa parhaiten. Voidaan antaa myös ennaltaehkäisevästi, joilla karjassa esiintyy usein vasikkaripulia. Soveltuu myös vieroitusvaiheeseen.

Tilaa!
Bolifast Rumen

Bolifast Rumen auttaa pötsiä voimaan hyvin

Tuote tehostaa pötsin toimintaa poikimisen jälkeen ja auttaa maksan toimintaa. Se on toimiva on lisäravinne ruokintamäärien kasvaessa ja väkevöityessä poikimisen aikaan.

 • Niasiini edistää pötsin käymistä tehostaen ruuansulatusta. Se lisää mikrobi-bakteerien tuotantoa, jotka pötsin happamoituessa eivät pysty toimimaan normaalisti. Niasiini myös stimuloi sokerin käymistä ja ehkäisee maksan rasvoittumista.
 • Hiiva normalisoi pötsin pH-tasoa ja vähentää asidoosin oireita.
 • Natriumkarbonaatti neutralisoi pötsin käymisestä aiheutuvia happoja.
 • Vitamiinit ovat tärkeitä maksalle puhdisten sitä.
 • Koliini on maksan hyvinvointia edistävä ainesosa, joka lisää rasvan määrää maidossa ja rajoittaa rasvan määrää maksassa.

Poikimisen yhteydessä annetaan yksi annos Bolifast Rumen-boluksia. Yksi annos sisältää nopeasti imeytyvän boluksen ja toisen hitaasti imeytyvän boluksen. Ne annetaan samalla kertaa. Bolus imeytyy täysin 24 tunnin kuluessa. Bolifast Rumen voidaan antaa yhdessä Boliflash Calsiumin kanssa poikimisen yhteydessä.

Tilaa!