Toiminnallinen suunnittelu

Huomion kiinnittäminen navetan  eläin- ja ihmisliikenteeseen sekä eläinten turvalliseen kiinnittämiseen  säästää työaikaa ja tekee karjanp parissa työskentelyn turvalliseksi.

Toimivat yksityiskohdat  säästävät aikaa

Oikeat investoinnit vaikuttavat arkeen. Positiivisesti. FabaNEXT-palvelu varmistaa, että uusi navetta tai vanha peruskorjattava on toiminnallisuudeltaan paras mahdollinen. Palvelussa keskitytään yhdessä kotieläinyrittäjän kanssa navetan eläin- ja ihmisliikenteen perusteelliseen suunnittelemiseen ja tärkeiden asioiden läpikäymiseen suunnittelun siinä vaiheessa, kun muutosten aikaansaaminen on vielä yksinkertaista ja helppoa.

Hyvin suunnitellussa ja toteutetussa navetassa tuottavuus paranee ja työ sujuu jouhevasti. Kiinnittämällä huomiota eläin- ja ihmisliikenteeseen sekä eläinten turvalliseen kiinnittämiseen tiloilla voidaan säästää työaikaa jopa tuhansien eurojen verran. Käytäntö on osoittanut, että uusissakin navetoissa on monesti havaittu toiminnallisia epäkohtia.

Eläimiä käsiteltäessä ja siirreltäessä työturvallisuus vaarantuu eläinmäärän lisääntyessä. Eläinhallien koon kasvu asettaa navetan toiminnalliselle suunnittelulle kovat haasteet. Miten eläinliikenne toimii, miten järjestetään eläinten toimiva erottelu ja kuinka eläimet saadaan turvallisesti ja tehokkaasti kiinni erilaisia hoitotoimenpiteitä varten.

Sujuvuutta ja turvallisuutta navettaan

  • Työn mielekkyys lisääntyy
  • Hyvin suunnitellussa ja toteutetussa navetassa tuottavuus lisääntyy, säästöä voi kertyä jopa tuhansia euroja.
  • Tapaturmariskiä voi vähentää toimivilla navettaratkaisuilla.
  • Eläinten hyvinvointi kohenee, kun niiden lajinomaiset vaatimukset otetaan huomioon.
  • Navettaekspertin käynnistä jää muistilista tärkeistä asioista.

FabaNEXT apuna navetan eläin- ja ihmisliikenteen suunnittelussa

FabaNEXT on palvelu, joka tehostaa työskentelyä navetassa. Navettaekspertti käy tilalla, tekee huomioita suunnitelmista ja keskustelee tilanteesta sekä tavoitteista tilan väen kanssa. Mukanaan hänellä on myös esimerkkejä toimivista ratkaisuista.

Käynniltä jää muistilista, johon on kirjattuna oleellisia investoinnissa huomioitavia ja muistettavia asioita. Listaa täydennetään tilan omilla erikoispiirteillä ja yksityiskohdilla käynnin aikana tehtävillä muistiinpanoilla.

Navettaekspertit ovat erikoiskoulutuksen saaneita, kokeneita seminologeja ja jalostusasiantuntijoita.