Lihakarjan genomimihankkeessa edistystä DNA-määrityksissä

Lihakarjan genomihanke päivittää tällä viikolla ensimmäistä kertaa eräajona nupous- ja ataksiatuloksia Faban tietokantaan. Näiden ominaisuuksien osalta ns. suora tallennusputki on edelleen rakenteilla. Teemme päivityksiä isompina eräajoina.

Nupous-tietoja kaikille roduille

Tällä viikolla ajetaan lähes tuhannelle genomitestatulle eläimelle perinnöllinen nupous-tieto tietokantaan. Tulokset ovat nähtävissä MinunMaatilani-ohjelman eläinkortilla ja muokattavissa raporteissa. Nupouden tutkimustulosten koodit POF = vapaa / sarvet, POC = heterotsygoottikantaja / nupo, POS = homotsygoottikantaja / nupo. Nupot eläimet ovat sarvettomia. Eläin on nupo, mikäli se perii nupousgeenin joko toiselta vanhemmaltaan tai
molemmilta.

 

Ataksia päivityksiä charolais-rodulle

Lihakarjan genomihankkeessa saadaan ensimmäiset ataksia tulokset suoraan genotyypitysaineistosta tietokantaan. Tulokset ovat nähtävissä MinunMaatilani-ohjelman eläinkortilla ja muokattavissa raporteissa. Ataksian tutkimustulosten koodit ATF = vapaa, ATC = kantaja, ATS = homotsygoottikantaja.

Ataksia on autosomaalinen resessiivisesti periytyvä geenivirhe, joka on löydetty Ranskan charolaispopulaatiosta. Autosomaalinen tarkoittaa, että geenivirhe sijaitsee muissa kuin sukukromosomeissa (x tai y). Homotsygooteilla vasikoilla on eteneviä ataksia oireita kuten epätasaista käyntiä ja jäykkiä takajalkoja. Oireet pahenevat vähitellen, kunnes eläin vain makaa kyljellään. Ensimmäiset oireet ilmaantuvat tyypillisesti 18 – 24 kuukauden iässä, mutta joissakin tapauksissa oireita on ollut jo kuuden kuukauden iässä ja toisaalta on tapauksissa, joissa ensimmäiset oireet on havaittu viiden vuoden iässä. Oireiden paheneminen vaihtelee myös paljon eli muutamasta viikosta ja 18 kuukauteen.

 

Simmental-rodussa havaittu BH2-kantajia

Lihakarjan genotyypityshankkeessa genomitestatuista simmental-eläimistä on löytynyt muutamia BH2 geenivirheen kantajia. Kyseistä geenivirhettä on tähän mennessä löydetty lypsyroduista (pohjoismaisistaa punaisista roduista ja brown swiss). Genomitestauksen kautta saadut tulokset on nähtävissä MinunMaatilani-ohjelman eläinkortilla ja muokattavissa raporteissa  BH2-geenivirheen tutkimustulosten koodit ovat seuraavat BH2F = vapaa, BH2C = kantaja, BH2S = homotsygoottikantaja/ sairas.

BH2 on autosomaalinen resessiivinen geenivirhe, joka on löydetty Brown Swiss-rodusta ja Fleckviehrodusta. Suurin osa homotsygooteista vasikoista syntyvät kuolleina ja tai kuolevat hyvin pian syntymän jälkeen. Vasikoilla on alhainen syntymäpaino ja ne ovat alikehittyneitä. Koska BH2:lla on epätäydellinen penetranssi eli sen geenivirheen vaikutus saattaa vaihdella, niin pieni osa vasikoista selviää syntymästä. Eloon jääneet vasikat kärsivät kroonisesta keuhkokuumeesta, mikä hidastaa kasvua ja hyvin usein kuolemaan. Suurin osa näistä vasikoista lopetetaan ensimmäisten elinkuukausien aikana.

Lisätietoja ja testitulosten lyhennetulkit löytyvät NAVin kotisivuilta.