Lihakarjan DNA-määritykset

Lihakarjalle on saatavissa alla olevat DNA-määritykset. Tutkimus kestää määrityksestä riippuen 4 – 8 viikkoa. Tulokset ilmoitetaan kirjallisesti tilaajan valinnan mukaan joko sähköpostilla tai kirjeenä. Näytteenottotarvikkeet sisältävän määrityspaketin voi tilata Fabalabista sähköpostilla tai puhelimitse.

Tältä sivulta löydät oirekuvaukset ja tietoa DNA-testauksesta. Lisätietoja testattavien sairauksien ja ominaisuuksien taustoista, sekä periytymisen perusteista voit lukea täältä.

Lisätietoja ja tarkemmat tautikuvaukset löydät NAV.n kotisivuilta.

 • AED
 • AM (nk. Curly Calf)
 • Ataksia
 • BH2
 • Blind eli RP1
 • CA
 • DD
 • Hypotrikoosi
 • Kitalakihalkio
 • Mannosidoosi
 • MH (Culard)
 • NH
 • Nupous
 • Protoporfyria
 • Red factor
 • Trombopatia

AED (Anhidrotic Ectodermal Dysplasia)

Esittelyteksti tulossa.

Tutkimus on osa ataksia-testipakettia, jonka yhteydessä saadaan seuraavat tulokset: ataksia, blind, AED, MH ja nupous. Määritys kestää 4-5 viikkoa.

AM (nk. Curly Calf, Arthrogryposis Multiplex)

AM, toiselta nimeltään Curly calf-syndrooma, on esimerkiksi anguksella esiintyvä letaali eli kuolemaan johtava geenivirhe, joka aiheuttaa luuston kehityshäiröitä. AM periytyy resessiivisesti. Sairaat vasikat syntyvät tavallisesti kuolleina ja niillä on nimen mukaisesti kiertynyt selkäranka sekä suurentuneet ja jäykistyneet raajat. Tutkimus onnistuu Allflexin DNA-korvamerkeillä otetulla kudosnäytteellä tai laboratorion omille näytelapuille otetulla karvanäytteellä. Tutkimus kestää 4-8 viikkoa.

Ataksia

Ataksia on charolaisilla esiintyvä resessiivisesti periytyvä hermostosairaus. Ensimmäiset oireet ilmenevät yleensä eläimen ollessa 8-24 kk ikäinen. Tyypillisiä oireita ovat eläimen heikkous ja ataksia eli häiriöt liikkeiden koordinaatiossa. Ataksiaa havaitaan tavallisesti etenkin takajaloissa. Alkuvaiheessa eläimen on vaikea kävellä ja ensin voi helposti vaikuttaa siltä, kuin eläin olisi loukannut itsensä. Oireiden pahentuessa eläin ei pääse enää itse ylös makuulta. Eläimellä voi olla myös vaikeuksia esimerkiksi virtsata tai märehtiä. Tutkimus onnistuu vain kudosnäytteestä, joka on otettu laboratorion omilla näytteenottovälineillä. Kudosnäytteen voi poikkeuksellisesti ottaa ilman korvamerkin kiinnittämistä. Tutkimus on osa ataksia-testipakettia, jonka yhteydessä saadaan seuraavat tulokset: ataksia, blind eli RP1, AED, MH (Culard) ja nupous. Määritys kestää 4-5 viikkoa.

BH2 (Brown Swiss Haplotype 2)

BH2 on brown swiss, ayrshire ja simmental roduilla esiintyvä resessiivisesti periytyvä geenivirhe, joka aiheuttaa pieniä ja alikehittyneitä vasikoita. Suurin osa vasikoista syntyy kuolleena tai kuolee pian syntymän jälkeen. Elossa syntyneet vasikat kärsivät tyypillisesti kroonisesta keuhkokuumeesta, mikä hidastaa kasvua ja johtaa usein kuolemaan. Suurin osa näistä vasikoista joudutaan lopettamaan ensimmäisten elinkuukausien aikana. Tautigeeni tutkitaan genomitestauksen yhteydessä. Tutkimus onnistuu kaikilla näytetyypeillä.

Blind eli RP1 (Retinitis Pigmentosa 1)

Blind on resessiivisesti periytyvä sairaus. Sairaus aiheuttaa etenevää verkkokalvon rappeumaa ja sokeutumista, mikäli eläin on tautigeenin suhteen homotsygootti. Sairaus ilmenee usein vasta eläimen ollessa 4-5 -vuotias. Tämä vaikeuttaa myös kantajien tunnistamista. Sairautta esiintyy useilla eri roduilla, mutta sairauden yleisyys rotujen sisällä vaihtelee. Rotuja, joilla sairautta tavataan yleisimmin ovat mm. CHA ja HOL.  RP1 voidaan tutkia genomimäärityksen tai CHA-rodun kohdalla myös ataksia-testipaketin yhteydessä. Genomitestin yhteydessä RP1 tulos saadaan automaattisesti ja tulokset tallennetaan kaikille eläimille rodusta riippumatta. Genomitestauksesta löytyy lisätietoja ja ohjeita täältä. Ataksia-testipakettia varten eläimestä tarvitaan kudosnäyte, joka on otettu laboratorion omilla näytteenottovälineillä. Kudosnäytteen voi poikkeuksellisesti ottaa ilman korvamerkin kiinnittämistä. Ataksia-testipaketin yhteydessä saadaan seuraavat tulokset: ataksia, blind, AED, MH ja nupous. RP1-määritys kestää 4-5 viikkoa.

CA (Contractural Arachnodactyly)

CA on anguksella esiintyvä resessiivisesti periytyvä geenivirhe. Vasikat syntyvät yleensä elossa ja suurin osa niistä pystyy myös kävelemään ja imemään. Tyypillisiä oireita ovat kyyryselkäisyys, lantion, takapolvien ja kinnerten jäykkyys sekä vuohisnivelten epämuodostumat. Vasikat syntyvät yleensä normaalipainoisina, mutta ovat rakenteeltaan hentoja ja olemukseltaan muutenkin voimattomia. Tämän vuoksi CA:ta voi olla vaikea havaita. CA:n aiheuttamat rakennevirheet korjaantuvat jossain määrin 4-6 kk:n ikään mennessä, mikä voi vaikeuttaa CA:n tunnistamista eläimen kasvaessa. Yleensä sairaat vasikat ovat kuitenkin lihasköyhiä erityisesti takaosastaan ja jäävät muita vasikoita pienemmiksi. Tutkimus onnistuu Allflexin DNA-korvamerkeillä otetulla kudosnäytteellä tai laboratorion omille näytelapuille otetulla karvanäytteellä. Tutkimus kestää 4-8 viikkoa.

DD (Developmental Duplication)

DD on anguksella esiintyvä resessiivisesti periytyvä geenivirhe. Sairaiden vasikoiden uskotaan abortoituvan usein tiineyden alkuvaiheessa. Osa DD-vasikoista syntyy elossa, mutta niillä on havaittavissa eriasteisia kehityshäiriöitä, kuten esimerkiksi ylimääräisiä raajoja, jotka sijoittuvat usein kaulan tai lavan alueelle. Tutkimus onnistuu Allflexin DNA-korvamerkeillä otetulla kudosnäytteellä tai laboratorion omille näytelapuille otetulla karvanäytteellä. Tutkimus kestää 4-8 viikkoa.

Hypotrikoosi

Hypotrikoosi on etenkin herefordilla esiintyvä resessiivisestä periytyvä geenivirhe, joka aiheuttaa vasikalle puutteellisen karvapeitteen. Vastasyntyneillä vasikoilla on usein hyvin lyhyt, hieno ja kihara karva. Joissakin tapauksissa vastasyntyneen vasikan karva voi näyttää huuruiselta tai hopeiselta ja häntäjouhet voivat olla puutteelliset. Tyypillisesti karvaa irtoaa helposti, erityisesti kohdista, joita eläin hankaa. On myös mahdollista, että eläin syntyy täysin karvattomana ja kasvattaa ajan myötä lyhyen kiharan karvan. Eläimen varttuessa sairaus ei ole enää niin helposti havaittavissa. Sairaudesta on olemassa erilaisia ilmenemismuotoja, joita esiintyy eri roduilla. Fabalab-palveluiden kautta hypotrikoosi-tutkimus on mahdollinen vain hereford-rotuisille eläimille. Tutkimus onnistuu kaikilla näytetyypeillä. Tutkimus kestää 4-5 viikkoa.

Kitalakihalkio

Kitalakihalkio on limousinella esiintyvä resessiivisesti periytyvä geenivirhe, jonka seurauksena vasikan kitalaki on tyypillisesti epämuodostunut tai siitä puuttuu osa. Tällöin esimerkiksi imeminen on hankalaa tai mahdotonta. Usein vasikka kuolee pian syntymän jälkeen. Tutkimus onnistuu vain kudosnäytteestä, joka on otettu laboratorion omilla näytteenottovälineillä. Kitalakihalkio-testiä varten kudosnäytteen voi ottaa poikkeuksellisesti ilman korvamerkin kiinnittämistä. Tutkimus on osa kitalakihalkio-testipakettia, jonka yhteydessä saadaan seuraavat tulokset: kitalakihalkio, MH (Culard), red factor ja nupous. Tutkimus kestää 4-5 viikkoa.

Mannosidoosi

Mannosidoosi (tyyppi 2) on anguksella esiintyvä resessiivisesti periytyvä geenivirhe, joka aiheuttaa luomisia ja kuolleena syntyneitä vasikoita. Elävänä syntyneet vasikat kuolevat yleensä pian syntymän jälkeen. Harvat yksilöt saattavat elää vuotiaaksi. Elossa syntyneillä vasikoilla voi kuitenkin esiintyä pään vapinaa, koordinaatio-ongelmia ja käyttäytymishäiriöitä, erityisesti aggressioita.

MH (nk. Culard)

Esittelyteksti tulossa.

Tutkimus on osa ataksia-testipakettia, jonka yhteydessä saadaan seuraavat tulokset: ataksia, blind, AED, MH ja nupous. Määritys kestää 4-5 viikkoa.

NH (Neuropathic Hydrocephalus)

NH on anguksella esiintyvä letaali eli kuolemaan johtava geenivirhe. NH periytyy resessiivisesti. Tyypillisesti sairaat vasikat abortoituvat, syntyvät kuolleina tai kuolevat pian syntymän jälkeen. Pää ja selkäydin ovat sairailla vasikoilla nesteen täyttämiä, suurentuneita ja epämuodostuneita. Suuressa osassa tapauksista vasikoilta ei voida havaita varsinaista aivo- ja selkäydinkudosta. Tutkimus onnistuu Allflexin DNA-korvamerkeillä otetulla kudosnäytteellä tai laboratorion omille näytelapuille otetulla karvanäytteellä. Tutkimus kestää 4-8 viikkoa.

Nupous

Nupous-määrityksessä selvitetään, onko nupo eli sarveton eläin nupouden suhteen homo- vai heterotsygootti. Nupous periytyy dominoivasti. Nupous-määritys onnistuu kaikilla näytetyypeillä ja se voidaan tehdä kaikille naudoille rodusta riippumatta. Tutkimus onnistuu kaikilla näytetyypeillä. Charolais-eläimille nupous on mahdollista saada osana ataksia- (CHA) tai kitalakihalkio-testipakettia (LIM). Jos nupous tutkitaan osana ataksia- tai kitalakihalkio-testipakettia, onnistuu tutkimus vain kudosnäytteestä, joka on otettu laboratorion omilla näytteenottovälineillä. Kudosnäytteen voi tässä tapauksessa poikkeuksellisesti ottaa ilman korvamerkin kiinnittämistä. Tutkimus kestää 4-5 viikkoa.

Protoporfyria

Protoporfyria on limousinella esiintyvä resessiivisesti periytyvä geenivirhe. Jonkin verran geenivirheen kantajia on löydetty myös blonde d’aquitaine- ja simmental-roduista. Protoporfyria aiheuttaa yliherkkyyttä valolle ja tyypillisiä oireita ovat auringonvalosta johtuvat haavaumat ja karvanlähtö. Erityisesti valolle altistuvat vähäkarvaiset ja karvattomat alueet kuten  turpa, korvat, utare ja selkälinja ovat alttiita helposti tulehtuvien haavojen syntymiselle. Sairaat eläimet viihtyvät tyypillisesti varjossa ja ovat haluttomia siirtymään valoon. 

Red factor

Esittelyteksti tulossa.

Tutkimus on osa kitalakihalkio-testipakettia, jonka yhteydessä saadaan seuraavat tulokset: kitalakihalkio, MH (Culard), red factor ja nupous. Määritys kestää 4-5 viikkoa.

Trombopatia

Trombopatia on simmentalilla esiintyvä resessiivisesti periytyvä geenivirhe, jonka seurauksena eläimen veri ei hyydy normaalisti. Sairaudelle on tyypillistä haavojen verenvuodon heikko tyrehtyminen, nenäverenvuodot sekä anemia, joka on usein seurausta huomaamattomasta sisäisestä verenvuodosta.