Lihakarjan DNA-määritykset

Lihakarjalle on saatavissa alla olevat DNA-määritykset. Tutkimus kestää määrityksestä riippuen 4 – 8 viikkoa. Tulokset ilmoitetaan kirjallisesti tilaajan valinnan mukaan joko sähköpostilla tai kirjeenä. Näytteenottotarvikkeet sisältävän määrityspaketin voi tilata Fabalabista sähköpostilla tai puhelimitse.

Tältä sivulta löydät oirekuvaukset ja tietoa DNA-testauksesta. Lisätietoja testattavien sairauksien ja ominaisuuksien taustoista, sekä periytymisen perusteista voit lukea täältä.

  • AM (nk. Curly Calf)
  • Ataksia
  • Blind
  • CA
  • DD
  • Hypotrikoosi
  • NH
  • Nupous

AM (nk. Curly Calf, Arthrogryposis Multiplex)

AM, toiselta nimeltään Curly calf-syndrooma, on esimerkiksi anguksella esiintyvä letaali eli kuolemaan johtava geenivirhe, joka aiheuttaa luuston kehityshäiröitä. AM periytyy resessiivisesti. Sairaat vasikat syntyvät tavallisesti kuolleina ja niillä on nimen mukaisesti kiertynyt selkäranka sekä suurentuneet ja jäykistyneet raajat. Tutkimus onnistuu Allflexin DNA-korvamerkeillä otetulla kudosnäytteellä tai laboratorion omille näytelapuille otetulla karvanäytteellä. Tutkimus kestää 4-8 viikkoa.

Ataksia

Ataksia on charolaisilla esiintyvä resessiivisesti periytyvä hermostosairaus. Ensimmäiset oireet ilmenevät yleensä eläimen ollessa 8-24 kk ikäinen. Tyypillisiä oireita ovat eläimen heikkous ja ataksia eli häiriöt liikkeiden koordinaatiossa. Ataksiaa havaitaan tavallisesti etenkin takajaloissa. Alkuvaiheessa eläimen on vaikea kävellä ja ensin voi helposti vaikuttaa siltä, kuin eläin olisi loukannut itsensä. Oireiden pahentuessa eläin ei pääse enää itse ylös makuulta. Eläimellä voi olla myös vaikeuksia esimerkiksi virtsata tai märehtiä. Tutkimus onnistuu vain kudosnäytteestä, joka on otettu laboratorion omilla näytteenottovälineillä. Ataksia-määritystä varten kudosnäytteen voi ottaa poikkeuksellisesti ottaa ilman korvamerkin kiinnittämistä.

Blind

Blind on charolaisilla esiintyvä resessiivisesti periytyvä sairaus. Sairaus aiheuttaa etenevää sokeutumista, mikäli eläin on tautigeenin suhteen homotsygootti. Sairaus ilmenee usein vasta eläimen ollessa 4-5 -vuotias, jonka vuoksi sairaita yksilöitä ei aina ehditä tunnistaa ennen teurasikää. Tämä vaikeuttaa myös kantajien tunnistamista.

CA (Contractural Arachnodactyly)

CA on anguksella esiintyvä resessiivisesti periytyvä geenivirhe. Vasikat syntyvät yleensä elossa ja suurin osa niistä pystyy myös kävelemään ja imemään. Tyypillisiä oireita ovat kyyryselkäisyys, lantion, takapolvien ja kinnerten jäykkyys sekä vuohisnivelten epämuodostumat. Vasikat syntyvät yleensä normaalipainoisina, mutta ovat rakenteeltaan hentoja ja olemukseltaan muutenkin voimattomia. Tämän vuoksi CA:ta voi olla vaikea havaita. CA:n aiheuttamat rakennevirheet korjaantuvat jossain määrin 4-6 kk:n ikään mennessä, mikä voi vaikeuttaa CA:n tunnistamista eläimen kasvaessa. Yleensä sairaat vasikat ovat kuitenkin lihasköyhiä erityisesti takaosastaan ja jäävät muita vasikoita pienemmiksi. Tutkimus onnistuu Allflexin DNA-korvamerkeillä otetulla kudosnäytteellä tai laboratorion omille näytelapuille otetulla karvanäytteellä. Tutkimus kestää 4-8 viikkoa.

DD (Developmental Duplication)

DD on anguksella esiintyvä resessiivisesti periytyvä geenivirhe. Sairaiden vasikoiden uskotaan abortoituvan usein tiineyden alkuvaiheessa. Osa DD-vasikoista syntyy elossa, mutta niillä on havaittavissa eriasteisia kehityshäiriöitä, kuten esimerkiksi ylimääräisiä raajoja, jotka sijoittuvat usein kaulan tai lavan alueelle. Tutkimus onnistuu Allflexin DNA-korvamerkeillä otetulla kudosnäytteellä tai laboratorion omille näytelapuille otetulla karvanäytteellä. Tutkimus kestää 4-8 viikkoa.

Hypotrikoosi

Hypotrikoosi on etenkin herefordilla esiintyvä resessiivisestä periytyvä geenivirhe, joka aiheuttaa vasikalle puutteellisen karvapeitteen. Vastasyntyneillä vasikoilla on usein hyvin lyhyt, hieno ja kihara karva. Joissakin tapauksissa vastasyntyneen vasikan karva voi näyttää huuruiselta tai hopeiselta ja häntäjouhet voivat olla puutteelliset. Tyypillisesti karvaa irtoaa helposti, erityisesti kohdista, joita eläin hankaa. On myös mahdollista, että eläin syntyy täysin karvattomana ja kasvattaa ajan myötä lyhyen kiharan karvan. Eläimen varttuessa sairaus ei ole enää niin helposti havaittavissa. Sairaudesta on olemassa erilaisia ilmenemismuotoja, joita esiintyy eri roduilla. Fabalab-palveluiden kautta hypotrikoosi-tutkimus on mahdollinen vain hereford-rotuisille eläimille. Tutkimus onnistuu kaikilla näytetyypeillä.

NH (Neuropathic Hydrocephalus)

NH on anguksella esiintyvä letaali eli kuolemaan johtava geenivirhe. NH periytyy resessiivisesti. Tyypillisesti sairaat vasikat abortoituvat, syntyvät kuolleina tai kuolevat pian syntymän jälkeen. Pää ja selkäydin ovat sairailla vasikoilla nesteen täyttämiä, suurentuneita ja epämuodostuneita. Suuressa osassa tapauksista vasikoilta ei voida havaita varsinaista aivo- ja selkäydinkudosta. Tutkimus onnistuu Allflexin DNA-korvamerkeillä otetulla kudosnäytteellä tai laboratorion omille näytelapuille otetulla karvanäytteellä. Tutkimus kestää 4-8 viikkoa.

Nupous

Nupous-määrityksessä selvitetään, onko nupo eli sarveton eläin nupouden suhteen homo- vai heterotsygootti. Nupous periytyy dominoivasti. Nupous-määritys onnistuu kaikilla näytetyypeillä ja se voidaan tehdä kaikille naudoille rodusta riippumatta. Tutkimus onnistuu kaikilla näytetyypeillä.