User icon

Tuhoeläinten torjunta tehokkaasti

Tuhoeläinten torjunta kannattaa jättää ammattilaisille, joka hoitaa mm. rottaongelman lakeja noudattaen, perusteellisesti ja turvallisesti.

post image

Tuhoeläinten torjunta

Rottien torjunnassa ennaltaehkäisy on olennaista. Tärkeintä rottaongelman poistamisessa on rottien ravinnonsaannin estäminen. Talousjätteet tulee säilyttää tiiviissä astioissa ja roskakatos pitää siistinä. Mikäli kiinteistöllä kompostoidaan talousjätettä, tulee huolehtia siitä, että kompostin rakenne on tiivis ja että talousjäte peitetään huolellisesti kompostiin vietäessä. Lisäksi kannattaa lopettaa mahdollinen lintujen ruokinta ja huolehtia, ettei kotieläinten ruokia ole rottien saatavilla.
Hiirille tarkoitetut myrkyt eivät ole riittävän tehokkaita rottien hävittämiseen. Itse tehdyt torjuntatoimenpiteet saattavat osoittautua
hankalissa tapauksissa kuitenkin riittämättömiksi ja tällöin on syytä kääntyä tuholaistorjuntayritysten puoleen.

Rottien torjunta kannattaa jättää ammattilaisille, jos oma aika ei tunnu riittävän tai jos ongelma ei kotikonstein ratkea. Ammattilainen hoitaa rottaongelman lakeja noudattaen, perusteellisesti ja turvallisesti. Torjunta tehdään suojaamalla eläinsuojat, rehuvarastot, jätetilat ja muut jyrsijöitä houkuttelevat kohteet loukuilla ja myrkyillä jotka tarkastetaan säännöllisesti.

Rotta lisääntyy hyvissä olosuhteissa erittäin nopeasti. Rottanaaras on sukukypsä yhdeksän viikon iässä, ja se synnyttää kerralla yhdestä viiteentoista poikasta. Rotta voi saada jopa kuusi poikuetta vuodessa. Rotat turmelevat rehuja, rakenteita ja sähkölaitteita ja levittävät tauteja, muun muassa salmonellaa. Rotta aiheuttaa vahinkoa saastuttamalla elintarvikkeita sekä jyrsimällä erilaisia rakenteita ja laitteita. Tämän lisäksi se voi levittää ihmiseen ja kotieläimiin tarttuvia tauteja
kuten Salmonella-bakteerin aiheuttamia suolistoinfektioita. Siksi on tärkeää, että kiinteistön omistaja tai haltija hoitaa kiinteistöä siten, että rottien pesiytyminen ja ravinnon saanti mahdollisimman tehokkaasti estetään sekä ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin niiden hävittämiseksi.

Elinympäristö
Rotta suosii kosteita, maanläheisiä asuinpaikkoja, joissa se voi helposti kaivaa maanalaisia käytäviä esim. vesiputkien ja johtojen läheisyydessä. Myös lauta- ja jätekasat
saattavat kelvata asuinpaikaksi. Rotan esiintymiseen vaikuttavat ravinnon ja suojapaikkojen saatavuus. Rottien asuinpaikat ovat tunnistettavissa sen maastoon jättämistä jäljistä kuten käytävien suuaukoista, niistä ulos työnnetyistä multakasoista, sileäksi tallotuista poluista sekä ulosteista. Rotan tiedetään liikkuvan päivittäisillä ravinnonhakumatkoillaan satoja metrejä ja uusia asuinpaikkoja etsiessään jopa kilometrejä.
Jotta saataisiin hyviä tuloksia eikä laitettaisi ”vahinkoa kiertämään” tulisi rotan torjuntaan
ryhtyä samanaikaisesti muiden lähellä asuvien kanssa. Kun rakennusta korjataan rotanpitäväksi, on hyvä tietää, että nuori rotta pystyy ryömimään n. 2,5 cm suuruisesta aukosta. Rotta liikkuu yleensä yöaikaan ja päivisin näkyviin tulevat rotat kielivät jo rottakannan runsaudesta.

Aiheet

Toiminnot

Ajankohtaista

Faba logo
Faba logo