User icon

Myyn eläimiä

Faba on valtakunnallinen eläinten myyntiorganisaatio ja meillä on vuosien kokemus nautaeläinten myyntitoimeksiantojen toteuttajana. Meillä on paljon asiakkaita, jotka etsivät eläimiä omaan navettaansa.

Jätä myynti meidän huoleksemme, hoidamme puolestasi eläinten myyntiin liittyvät dokumentit ja maksuliikenteen.

Otamme myyntiin Tuotosseurantaan ja Nasevaan kuuluvien karjojen terveitä eläimiä.

Nasevaan liittyvät terveydenhuoltokäynnit on oltava tehtyinä. Myy­tä­vän eläi­men tulee olla klii­ni­ses­ti terve, eikä läh­tö­kar­jas­sa saa olla tart­tu­via tau­te­ja. Lyp­sy­kar­ja­ti­lo­jen sal­mo­nel­la­va­kuu­tus vaa­tii, että sal­mo­nel­la on tut­kit­tu kiel­tei­sin tu­lok­sin kar­jaan tuo­ta­vil­ta eläi­mil­tä. Tut­ki­mus­tu­los on voi­mas­sa kaksi kuu­kaut­ta näyt­teen­ot­to­päi­väs­tä.

Mikäli olet myymässä suurta määrää eläimiä kerralla, ota yhteyttä suoraan alueesi jalostusasiantuntijaan.

Nau­ta­Net­ti on kar­ja­no­mis­ta­jil­le suun­nat­tu nau­tae­läin­ten verk­ko­kaup­pa­paik­ka, missä eläinten myynti on helppoa. Myyn­tiin­lai­tos­sa tar­vit­set Mi­nun­Maa­ti­la­ni-tun­nuk­set.

Tutustuthan myös eläinvälityksen ehtoihin!

post image

Aiheet

Toiminnot

Ajankohtaista

Faba logo
Faba logo