Historia

Faba osk:n ja suomalaisen kotieläinjalostus- ja siemennystoiminnan historia ulottuu yli 120 vuoden taakse useiden osuuskuntien ja yhdistysten kautta.

Juuret yhdistystoiminnassa

Suomen ensimmäinen karjanjalostusorganisaatio Itä-Suomen Karjanjalostusyhdistys perustettiin vuonna 1898. Muutaman vuoden kuluessa perustettiin myös Suomen Ayrshire-yhdistys, Länsi-Suomen Karjanjalostusyhdistys, Pohjois-Suomen Karjanjalostusyhdistys ja Suomen Sianjalostusyhdistys. Alueelliset karjanjalostusyhdistykset yhdistyivät Suomen Karjanjalostusyhdistykseksi vuonna 1946. Seuraava merkittävä yhteenliittymä tapahtui vuonna 1969, kun Suomen Karjanjalostusyhdistys yhdistyi Suomen Ayrshire-yhdistyksen ja Suomen sianjalostusyhdistyksen kanssa muodostaen Suomen Kotieläinjalostusyhdistyksen. Samana vuonna perustettu Suomen Lihakarjayhdistys liittyi myös Suomen Kotieläinjalostusyhdistykseen muutaman vuoden kuluttua.

Yhdistyksistä osuuskunniksi

Keinosiemennysyhdistysten Liitto sekä Suomen Kotieläinjalostusyhdistys muuttuivat osuuskunniksi, jonka jälkeen uusi Suomen Kotieläinjalostusosuuskunta liittyi Osuuskunta Keinosiemennyskeskuksen jäseneksi. Näin muodostui kotieläinjalostuksen ja keinosiemennyksen yhteinen keskusjärjestö Osuuskunta Kotieläinjalostuskeskus-FABA. Uusi keskusjärjestö perusti yhdessä Suomen Kotieläinjalostusosuuskunnan ja Maaseutukeskusten Liiton kanssa vuonna 2001 ProAgria yhtymän, johon kuuluvat myös Valio Alkutuotanto, Proagria Maatalouden Laskentakeskus, maaseutukeskukset sekä Jalostuspalvelu. Jäsenorganisaatiot pyrkivät näin yhteistyöllä tehostamaan neuvontapalveluiden kehitystyötä, markkinointia ja viestintää.

Kohti maanlaajuista jalostus- ja keinosiemennysorganisaatiota

Suomen Kotieläinjalostusosuuskunta muutti nimensä Faba Jalostukseksi vuonna 2005, samalla suomalaisen eläingenetiikan markkinointi aloitettiin Faba-tuotemerkin alla. Eri keinosiemennysosuuskunnista muodostuneiden Osuuskunta Jalostuspalvelun ja Sisämaan Jalostuksen vuoden 2008 fuusion myötä syntynyt FABA Palvelu yhdistyi Pohjanmaan Jalostuskeskuksen kanssa. Vuonna 2009 sovittiin Faba Jalostuksen liittymisestä FABA Palveluun. Samassa yhteydessä sovittiin siementuotantoon liittyvien toimintojen siirtämisestä Viking Geneticsin ja sianjalostuksen liiketoimintojen siirtämisestä Faba Sika Oy:n haltuun. Keski-Pohjan Jalostuksen vuonna 2009 tekemä päätös yhdistymisestä uuteen Faba Palveluun tarkoitti sitä, että pian kaikki suomalaiset keinosiemennysosuuskunnat olisivat samaa järjestöä. Faba Jalostuksen ja Faba Palvelun muodostama uusi maanlaajuisesti jalostus- ja hedelmällisyysneuvontaa sekä siemennyspalveluita tarjoava osuuskunta sai tutun, entistä ytimekkäämmän nimen: Faba.

Genominen vallankumous ja kehityksen vuodet

Suomalainen naudanjalostus otti harppauksen eteenpäin, kun jalostuksessa siirryttiin genomiseen valintaan. Faban hallinnoima Tekes-rahoitteinen projekti genomivalinnan kehittämiseksi toteutettiin vuosina 2009-2012. Tutkimuksessa olivat mukana Helsingin yliopisto ja Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus. Näiden lisäksi Maaseudun kehittämisrahasto ja VikingGenetics panostavat merkittävästi genomivalintaohjelman kehittämiseen.  Genomisten jalostusarvojen laskeminen aloitettiin jo vuonna 2009, ensimmäisen lähinnä holsteinille.  Siitä lähtien on käyttöön tulevat nuorsonnit valittu genomiarvojen perusteella. Vuodesta 2010 saakka VG on vastannut pohjoismaisesta sonnien jalostusohjelmasta sekä siementuotannosta. Samana vuonna Faban nimi vaihtui muotoon Faba osk ja se siirtyi huolehtimaan jalostusneuvonnasta, seminologipalveluista sekä jalostusarvojen julkaisemisesta ja kantakirjauksesta. Jalostusarvojen laskennan suorittaa NAV.  Tuolloin luovuttiin myös kokonaisuudessaan Faba Sika Oy:sta, joka myytiin Snelmann Lihanjalostus Oy:lle. Vuonna 2011 osuuskunnassa saatettiin loppuun rakenneuudistus ottamalla käyttöön edustajisto-hallitus hallintomalli. Edustajistomallilla kyettiin lisäämään osuuskunnan jäsenten vaikutusmahdollisuuksia vaaleilla.

Genomivalinta on tuonut muutoksia pohjoismaiseen jalostusohjelmaan. Ostettavien sonnien määrä on laskenut ja parhaita nuorsonneja on alettu käyttämään jälkeläisarvosteltujen sonnien tapaan vuonna 2011. Kyseessä oli genomivalinnan läpimurtovuosi. Osoituksena tästä olivat saman vuoden toukokuussa käyttöön otetut yhdistelmä- indeksit, joissa perinteiset jalostusarvot ja genomitieto yhdistettiin sonnien osalta. VikingGenetics kehittää genomiarvostelua jatkuvasti entistäkin luotettavammaksi. Tähän päästään kasvattamalla vertailuryhmien kokoa genomitestaamalla useita tuhansia naaraita LD-projektin kautta. Vuonna 2013 aloitettiin testaamalla ayrshire naaraita, mutta jo vuotta myöhemmin siirryttiin testaamaan lisäksi myös holstein- ja jersey-naaraita. Tällöin naaraat otettiin mukaan genomiarvostelun referenssiryhmään. Samana vuonna NAVin arvostelut uudistuivat, kun punaisten rotujen genomiseen sonnien verrokkiryhmään lisättiin 10 000 genomitestattua hiehoa.

Jalostuksen painopisteen muutos

Vuonna 2012 suomalaiset siementuotantosonnit siirrettiin Hollolaan ja ensimmäiset hiehojen alkiohuuhtelut tapahtuivat 2014. Jalostuksen painopiste siirtyi yhä enemmän sonneista hiehoketjun tehostamiseen. Tuorealkioiden siirrot koko suomeen aloitettiin 2015 ja samana vuonna Jokioisilla kokeiltiin ensimmäiset OPU-tuorealkioiden siirrot. Jo seuraavana vuonna jalostuksen painopiste siirtyi yhä voimakkaammin naaraisiin, koska sonnikierron nopeutta ei voitu enää lisätä. Genomitestaus on nostanut hiehojen arvosteluvarmuuden sonnien tasolle. Painopistealueena ovat jalostusta nopeuttavat alkionsiirrot Ovum Pick Up -teknologian mahdollistama eläinkohtaisen alkiontuotannon kasvu.

Faba osk on näinä vuosina keskittänyt toimintaansa valtakunnallisena palvelu- ja myyntiyrityksenä, jonka ydintoimintaa on karjan tuottavuuden parantaminen. Vuonna 2014 Taloushallintopalvelut ulkoistettiin keväällä Osuuskunta ProAgria palvelukeskukselle, kunnes muutamaa vuotta myöhemmin ProAgria-verkoston osapuolet tehostivat taloushallintoaan keskittämällä toiminnan yhteiseen ProEventus Osakeyhtiöön. Osakeyhtiö muodostettiin vanhan Osuuskunta ProAgria Palvelukeskuksen pohjalle. Osakkaiksi liittyivät ProAgria Etelä-Suomi ja ProAgria Pohjois-Savo aiemmin osuuskunnan jäseninä olleiden Faba osk:n, Mtech Digital Solutions Oy:n ja ProAgria Keskusten Liiton lisäksi. Vuonna 2016 Faba osk lisäsi palvelutarjontaansa, kun nautojen terveydenhuollon kehittämiseen panostava Suomessa ainutlaatuinen yritys muodostuu karjanomistajien omistaman Faba osk:n ostaessa osuuden Emovet Oy -nimisestä yksityisestä eläinlääkäripalvelusta.

Tärkeitä vuosilukuja suomalaisen kotieläinjalostuksen yhdistystoiminnan historiasta

 • 1898   Itä-Suomen Karjanjalostusyhdistys (ISK) perustettiin.
 • 1901   Suomen Ayrshire-yhdistys (SAY) perustettiin.
 • 1904   Länsi-Suomen Karjanjalostusyhdistys (LSK) perustettiin.
 • 1905   Pohjois-suomen Karjanjalostusyhdistys (PSK) perustettiin.
 • 1908   Suomen Sianjalostusyhdistys (SSJY) perustettiin.
 • 1946   ISK, LSK ja PSK yhdistyivät Suomen Karjanjalostusyhdistykseksi (SK)Suomen ensimmäinen keinosiemennysyhdistys Varsinais-Suomen Keinosiitosyhdistys (VSK) perustettiin, ja sonniasema aloitti toimintansa.
 • 1948   Keinosiemennysyhdistysten liitto (KSYL) perustettiin.
 • 1969   SAY, SK ja SSJY yhdistyivät Suomen Kotieläinjalostusyhdistykseksi (SKJY). Suomen Lihakarjayhdistys (SLY) perustettiin. Lounais-Suomen, Uudenmaan ja Kymen Keinosiemennysyhdistykset yhdistyivät Jalostuspalveluksi.
 • 1972   SLY yhdistyi SKJY:een.
 • 1986   Alkiokeskus Oy perustettiin.
 • 1992   KSYL ja SKJY muuttuivat osuuskunniksi: Osk. Keinosiemennyskeskus ja Suomen Kotieläinjalostusosuuskunta (SKJO). Keinosiemennyskeskus muutti sääntöjään ja nimeään ja SKJO liittyi keinosiemennysosuuskuntien lisäksi sen jäseneksi ja näin muodostui koko kotieläinjalostuksen ja keinosiemennyksen yhteinen keskusjärjestö Osuuskunta Kotieläinjalostuskeskus-FABA.
 • 1994   Keinosiemennysosuuskuntien yhteistyösopimus tehtiin: Itäjalostus ja Sisämaan Jalostus keskittyisivät sonninsperman tuotantoon ja Jalostuspalvelu sekä Pohjanmaan Jalostuskeskus karjunsperman tuotantoon.
 • 2001   Suomen Kotieläinjalostusosuuskunta, Osuuskunta Kotieläinjalostuskeskus-FABA ja Maaseutukeskusten Liitto perustivat ProAgria neuvontayhtymän. Osuuskunnat Itäjalostus ja Polarjalostus yhdistyivät Jalostuspalveluun.
 • 2002   Pohjoismainen Jalostusarvosteluyhdistys NAV perustettiin kehittämään yhteispohjoismaista naudanjalostusta.
 • 2005   Suomen Kotieläinjalostusosuuskunta muutti nimensä Faba Jalostukseksi. Samalla ryhdyttiin markkinoimaan suomalaista nauta- ja sikaeläingenetiikkaa Faba-tuotemerkillä.
 • 2008   Jalostuspalvelun ja Sisämaan jalostuksen fuusioitumisesta sovittiin, ja muodostettiin FABA Palvelu. Pian myös Pohjanmaan Jalostuskeskus yhdistyi FABA Palveluun.
 • 2009   Faba Jalostus ja FABA Palvelu sopivat yhdistymisestä, päätettiin siementuotantoon liittyvien toimintojen siirtämisestä fuusion myötä Viking Geneticsille ja sianjalostukseen liittyvät toiminnot Faba Sika Oy:öön. Keski-Pohjan Jalostus teki päätöksen liittymisestä FABA Palveluun ja siten myös uuteen Fabaan.
 • 2009  Faban hallinnoima Tekes-rahoitteinen projekti genomivalinnan kehittämiseksi alkoi.
 • 2010 Osuuskunnan nimeksi Faba osk.  Sianjalostuksen osalta tehtiin päätös myydä Faba Sika Oy Snelmannin Lihanjalostus Oy:lle. VikingGenetics-sonnit tulivat suomalaisten karjanjalostajien käyttöön.
 • 2011 Osuuskunnassa saatettiin loppuun rakenneuudistus ottamalla käyttöön hallintomalliksi edustajisto-hallitus. Vuosi oli myös genomivalinnan läpimurtovuosi. Osoituksena tästä olivat toukokuussa 2011 käyttöön otetut yhdistelmä- indeksit, joissa perinteiset jalostusarvot ja genomitieto yhdistettiin sonnien osalta.
 • 2012 Sonnituotanto siirtyi Pieksämäeltä Hollolaan. Jalostusohjelmat siirtyivät genomivalinnan aikakauteen.
 • 2013 LD-projekti käyntiin Suomessa.
 • 2014 Taloushallintopalvelut ulkoistettiin keväällä Osuuskunta ProAgria palvelukeskukselle. Ensimmäiset hiehojen alkiohuuhtelut Hollolassa. Naaraat mukaan genomiarvostelun referenssiryhmään.
 • 2015 Alkioverkosto, tuorealkioverkosto, OPU-alkioiden ensimmäiset siirrot Jokioisilla. Perustettiin Nordic Data Forum edistämään karjatalouden pohjoismaista IT-kehitystä.
 • 2016 Nautojen terveydenhuollon kehittämiseen panostava Suomessa ainutlaatuinen yritys muodostuu karjanomistajien omistaman Faba osk:n ostaessa osuuden Emovet oy -nimisestä yksityisestä eläinlääkäripalvelusta.
 • 2017 ProAgria-verkoston osapuolet tehostivat taloushallintoaan keskittämällä toiminnan yhteiseen ProEventus Osakeyhtiöön. Osakeyhtiö muodostettiin vanhan Osuuskunta ProAgria Palvelukeskuksen pohjalle. Osakkaiksi liittyivät ProAgria Etelä-Suomi ja ProAgria Pohjois-Savo aiemmin osuuskunnan jäseninä olleiden Faba osk:n, Mtech Digital Solutions Oy:n ja ProAgria Keskusten Liiton lisäksi. Faban toimintaa laajennettiin karjatalouden tuotantopalveluihin ja uritus -ja pesupalvelut tulivat osuuskunnan palveluvalikoimaan. VikingGenetics perusti huippuhiehojen ja -alkioiden osaamiskeskuksen Hollolaan.

Tiedätkö mistä nimi Faba on peräisin?

Faban nimen alkuperä herättää silloin tällöin kysymyksiä. Mistä tuo nelikirjaiminen sana on peräisin ja onko sillä jokin merkitys?

Faba on lyhenne vuonna 1969 eri jalostusorganisaatioiden yhdistyessä syntyneen Suomen Kotieläinjalostusyhdistyksen nimen englanninkielisestä versiosta ”The Finnish Animal Breeding Association”. Silloinen SKJY (myöhemmin Suomen Kotieläinjalostusosuuskunta ja Faba Jalostus) hoiti aktiivisesti kansainvälisiä yhteyksiä, osallistui jalostusalan kansainväliseen yhteistyöhön ja teki jalostuseläinvientiä. Suomalainen kotieläinjalostus tunnettiin kansainvälisesti jo silloin nimellä FABA.

Organisaatiomuutosten ja yhdistymisten myötä nimi on kaikissa vaiheissa haluttu säilyttää ja nyt sekä kotimaassa että maailmalla meidät tunnetaan kaikilla kielillä lyhyesti ja ytimekkäästi nimellä Faba.