Hallinto

Faba on osuukunta, jonka ylin hallintoelin on kahdesti vuodessa kokoontuva edustajisto. Edustajiston puheenjohtajana vuonna 2019 toimii Annamari Torttila Hämeenlinnasta ja varapuheenjohatajana on Paavo Karhu Nivalasta. Edustajistoon kuuluu yhteensä 35 jäsenvaalilla valittua edustajaa. Jäsenet valitsevat edustajiston neljän vuoden välein järjestettävällä vaalilla. Seuraava vaali käydään syksyllä 2019.

Edustajisto valitsee osuuskunnalle hallituksen, joka kokoontuu noin 10 kertaa vuodessa. Hallituksen puheenjohtajana toimii iittiläinen Tiina Mitikka ja varapuheenjohtajana Anna Lappalainen Siilinjärveltä. Vuosittain hallituksen jäsenistä on puolet erovuorossa.

Hallitus asettaa vuosittain lypsykarjan ja lihakarjan jalostusvaliokunnat, jotka valmistelevat jalostukseen liityviä päätöksiä.