Tiitinen, Milla

Alueet: Keski-Suomi
Tehtävä: alkionsiirtoseminologi, hedelmällisyysasiantuntija, seminologi
Puhelin: 040-3115744
Sähköpostiosoite: milla.tiitinen@faba.fi
Osaamisalueet: FabaHELMI