Savolainen, Mirja

Alueet: Pohjois-Savo
Tehtävä: alkionsiirtoseminologi, hedelmällisyysasiantuntija, seminologi, terveysseminologi, ultraus
Puhelin: 040-3115351
Sähköpostiosoite: mirja.savolainen@faba.fi
Osaamisalueet: FabaAPU-palvelu, FabaHELMI, ultraus