Reponen, Saara

Alueet: Kainuu
Tehtävä: alkionsiirtoseminologi, hedelmällisyysasiantuntija, seminologi
Puhelin: 040-3115356
Sähköpostiosoite: saara.reponen@faba.fi
Osaamisalueet: FabaHELMI