Pesonen, Maiju

Alueet:
Tehtävä: jalostusvaliokunta - lihakarja
Puhelin:
Sähköpostiosoite: pesonen.maiju@gmail.com
Osaamisalueet: