Paakala, Elina

Alueet: Vantaan toimisto
Tehtävä: tuotepäällikkö
Puhelin: 0438248821
Sähköpostiosoite: elina.paakala@faba.fi
Osaamisalueet: data-analytiikka, digipalvelut, english, SorkkaMobiili, SorkkaModuuli, sorkkaterveys, tutkimus- ja kehitys