Melender, Kristiina

Alueet: Keski-Pohjanmaa
Tehtävä: alkionsiirtoseminologi, navettaekspertti, seminologi, ultraus
Puhelin: 040-311 5121
Sähköpostiosoite: kristiina.melender@faba.fi
Osaamisalueet: FabaNEXT, hoitoalueratkaisut, navetan toiminnallisuus, ultraus