Mäyry, Virpi

Alueet: Etelä-Pohjanmaa
Tehtävä: alkionsiirtoseminologi, hedelmällisyysasiantuntija, seminologi
Puhelin: 040-3115826
Sähköpostiosoite: virpi.mayry@faba.fi
Osaamisalueet: FabaHELMI