Mäntysaari, Esa

Alueet:
Tehtävä: jalostusvaliokunta - lypsykarja
Puhelin: 0295326385
Sähköpostiosoite: esa.mantysaari@luke.fi
Osaamisalueet: