Löytynoja, Ulla

Alueet: Pohjois-Pohjanmaa
Tehtävä: alkionsiirtoseminologi, hedelmällisyysasiantuntija, seminologi
Puhelin: 040-311 5119
Sähköpostiosoite: ulla.loytynoja@faba.fi
Osaamisalueet: FabaHELMI