Leppämäki, Petri

Alueet: Etelä-Pohjanmaa, Pirkanmaa
Tehtävä: hedelmällisyysasiantuntija, seminologi
Puhelin: 040-3115716
Sähköpostiosoite: petri.leppamaki@faba.fi
Osaamisalueet: FabaHELMI