Korhonen, Virpi

Alueet: Kainuu
Tehtävä: hedelmällisyysasiantuntija, seminologi
Puhelin: 040-3115245
Sähköpostiosoite: virpi.korhonen@faba.fi
Osaamisalueet: FabaAPU-palvelu