Hyppänen, Kaija

Alueet: Vantaan toimisto
Tehtävä: sovelluspäällikkö
Puhelin: 0400-614053
Sähköpostiosoite: kaija.hyppanen@faba.fi
Osaamisalueet: nautasovellukset