Björklund, Annika

Alueet: Österbotten, Pohjanmaa
Tehtävä: alkionsiirtoseminologi, ET-seminolog, fertilitetsrådgivare, hedelmällisyysasiantuntija, seminolog, seminologi
Puhelin: 040-3115017
Sähköpostiosoite: annika.bjorklund@faba.fi
Osaamisalueet: FabaHELMI, kundservice på svenska