Berg, Miia

Alueet: Etelä-Karjala
Tehtävä: hedelmällisyysasiantuntija, seminologi
Puhelin: 040-311 5723
Sähköpostiosoite: miia.berg@faba.fi
Osaamisalueet: FabaHELMI