Aihe:

Terveys

Artikkelit

Terveydenhuollolla parempaa taloudellista tulosta

Maatilan tehtävä on sama kuin muidenkin yritysten, eli tuoda taloudellista tulosta omistajajilleen. Tämän vuoksi tila tarvitsee hyvää eläinten terveydenhuoltoa puhtaasti taloudellisista syistä. Sen avulla pidetään lehmät terveempinä ja korjataan tuotantoa rajoittavat tekijät. Kuuntele ja katso tallenne webinaarista, jossa kerrotaan miten tuotetaan maitoa helpommin ja edullisemmin. Alustajina ovat Kalle Leino Emovet Oy:stä ja Anna Oksa-Pulliainen Fabasta.

Kysy eläinlääkäriltä!

Katso ja kuuntele 25.2.2021 pidetyn webinaarin tallenne. Emovetin eläinlääkärit Virpi Seppänen ja Heli Toivonen vastaavat osallistujien ennalta tekemiin kysymyksiin. Kysymykset käsittelevät mm. vasikoiden ja umpilehmien terveyttä, ternimaidon laadun merkitystä ja ruokinnan vaikutusta hedelmällisyyteen.

Hyvinvoiva lehmä on taloudellinen lehmä

Lehmän hyvinvoinnilla ja terveydellä on suuri merkitys maidontuotannon kannattavuudelle. Hyvinvointia voidaan tukea ja terveyttä edistää suunnitelmallisella terveydenhuollolla. Lisäksi näitä voi tukea erilaisten tuotteiden avulla. Aiheesta kertoo Faban terveydenhuoltopalveiluiden tuotepäällikkö Anna Oksa-Pulliainen. Mukana myös tuotepäällikkö Kati Ramsay.

Vasikanhoitolaitteet Faban tarvikevalikoimaan – maahantuontisopimus Holm & Lauen kanssa

Faba on tehnyt maahantuontisopimuksen saksalaisen vasikanhoitolaitteisiin erikoistuneen Holm & Laue yrityksen kanssa. Holm & Lauen tuotteita ovat automaattiset vasikoiden juottolaitteet, MilkTaksit, erilaiset karsina- ja igluratkaisut sekä muut vasikoiden alkukasvatukseen liittyvät tuotteet. Maahantuonti siirtyy Faballe Tmi Veijo Uusitalolta, jonka kanssa on sovittu ylimenokauden yhteistyöstä. Vasikanhoitotuotteet ovat luonnollinen laajennus Faban tarvikemyynnin valikoimaan. Vasikan hyvä alkukasvatus on erittäin…

Terveystarkkailun kattavuus paranee edelleen

Vuosi 2019 oli terveystarkkailun 37. vuosi. Vuosien aikana terveystarkkailun merkitys on kasvanut ja ilahduttavasti sen kattavuus on viime vuosina parantunut. Viime vuonna 89,2 % tuotosseurantakarjoista oli mukana terveystarkkailussa. Terveystarkkailussa mukana olevien tuotosseurantakarjojen osuus on hieman noussut vuosittain ja jos sama kehitys jatkuu, niin lähes kaikki tuotosseurantakarjat keräävät lehmien hoitotietoja. Viime vuonna aloitushoitoja kertyi 150 155 kappaletta….

Sorkkaterveystilanne paranee

Lähes kaikkien sorkkasairauksien esiintyvyys väheni vuonna 2019 edelliseen vuoteen verrattuna. Muutokset ovat pieniä mutta positiivinen suunta on havaittavissa. Samaan aikaan kuitenkin akuutti ihotulehdus eli DD (Digital dermatitis) lisääntyi. Tämän muualla maailmassa tavallisen tarttuvan sorkkasairauden esiintyvyys on meillä edelleen hyvin matala sorkkahoitajien ja karjanomistajien tekemissä merkinnöissä (2,1 % sorkkahoidetuista eläimistä). Vuonna 2019 tallennettiin jälleen entistä enemmän…

Terveysjalostus on lypsylehmien hyvinvoinnista huolehtimista.

Lypsykarjan hyvinvointi on taloudellisen tuotannon perusta. Suomi ja muut pohjoismaat ovat terveysjalostuksen pioneereja. Miten suuri osa eläinten välisestä sairastumisherkkyydestä johtuu perimästä? Tutkimusprofessori Esa Mäntysaari LUKEsta pohtii sitä, miten jalostuksella pystytään parantamaan lypsylehmien terveyttä. Keskustelussa mukana tuoteryhmäpäälliikö Pirkko Taurén Fabasta. Tallenteen kesto n. 43 minuuttia.

Panostus sorkkaterveyteen lisää kannattavuutta

Sorkkaterveyden merkitys on korostunut karjakoon kasvaessa sekä pihattojen ja eläinkaupan yleistymisen myötä. Sorkkaongelmien kustannukset on Suomessa arvioitu suuruusluokaltaan 30 miljoonaksi euroksi. Yhtä tilaa kohti kustannus on keskimäärin yli 8000 euroa vuodessa. Faba tarjoaa uusia palveluja sorkkaterveyden hallintaan. Sorkkasairas lehmä liikkuu ja syö vähemmän, sen kuntoluokka laskee, tuotos alenee ja hedelmällisyys heikkenee. Vain 3% sorkkasairauksien aiheuttamista…

Hiehojen heikko hedelmällisyys historiaan

Hiljaiset kiimat ja heikko tiinehtyvyys rasittavat koko karjan kannattavuutta, mutta erityisen kalliiksi ne voivat tulla juuri hiehojen kohdalla. Hieho alkaa maksaa takaisin kasvatukseensa menneitä kuluja vasta ensimmäisen poikimisensa jälkeen. Mitä pidempään hiehon tiineeksi saaminen kestää, sitä enemmän hukataan mahdollisia tuotantopäiviä. Hyvä hedelmällisyys on nautakarjatilalla usean eri tekijän summa, johon voidaan vaikuttaa pienilläkin teoilla. Ruokinta on…

Lypsikit livenä tila esittelyssä – Ala-Marttilassa tunnetaan terveyden arvo

Kyösti ja Saara Marttilan omistama Picnus Oy on monipuolinen tila. Maidontuotantoa on kehitetty voimakkaasti sikatalouden ja peltoviljelyn rinnalla. Karjaan iskenyt agalactiae ei haitannut kehitystä. Terveyden arvostus kasvoi ja nopea toiminta sekä tiukka karsinta nostivat keskituotosta. Nimi Picnus viittaa vahvasti sikoihin. Päätuotantosuunnaksi pitikin tulla sikatalous, mutta Kyösti, 48, ja Saara, 49, päätyivät osakeyhtiön perustamisen jälkeen laajentamaan…