Aihe:

Terveys

Artikkelit

Panostus sorkkaterveyteen lisää kannattavuutta

Sorkkaterveyden merkitys on korostunut karjakoon kasvaessa sekä pihattojen ja eläinkaupan yleistymisen myötä. Sorkkaongelmien kustannukset on Suomessa arvioitu suuruusluokaltaan 30 miljoonaksi euroksi. Yhtä tilaa kohti kustannus on keskimäärin yli 8000 euroa vuodessa. Faba tarjoaa uusia palveluja sorkkaterveyden hallintaan. Sorkkasairas lehmä liikkuu ja syö vähemmän, sen kuntoluokka laskee, tuotos alenee ja hedelmällisyys heikkenee. Vain 3% sorkkasairauksien aiheuttamista…

Hiehojen heikko hedelmällisyys historiaan

Hiljaiset kiimat ja heikko tiinehtyvyys rasittavat koko karjan kannattavuutta, mutta erityisen kalliiksi ne voivat tulla juuri hiehojen kohdalla. Hieho alkaa maksaa takaisin kasvatukseensa menneitä kuluja vasta ensimmäisen poikimisensa jälkeen. Mitä pidempään hiehon tiineeksi saaminen kestää, sitä enemmän hukataan mahdollisia tuotantopäiviä. Hyvä hedelmällisyys on nautakarjatilalla usean eri tekijän summa, johon voidaan vaikuttaa pienilläkin teoilla. Ruokinta on…

Lypsikit livenä tila esittelyssä – Ala-Marttilassa tunnetaan terveyden arvo

Kyösti ja Saara Marttilan omistama Picnus Oy on monipuolinen tila. Maidontuotantoa on kehitetty voimakkaasti sikatalouden ja peltoviljelyn rinnalla. Karjaan iskenyt agalactiae ei haitannut kehitystä. Terveyden arvostus kasvoi ja nopea toiminta sekä tiukka karsinta nostivat keskituotosta. Nimi Picnus viittaa vahvasti sikoihin. Päätuotantosuunnaksi pitikin tulla sikatalous, mutta Kyösti, 48, ja Saara, 49, päätyivät osakeyhtiön perustamisen jälkeen laajentamaan…

Lypsikit livenä tila esittelyssä – Luopajärven tilalla panostetaan jalostukseen

Luopajärven tila on tuttu VR Freakin kotitilana. Karjasta on valittu jalostusohjelmaan useita muitakin ayrshire-sonneja ja -hiehoja. Nyt hienot ayrshiret ovat saaneet rinnalleen uuteen pihattoon myös muutamia lupaavia jersey-eläimiä. Kyösti ja Katri Anttilan sekä heidän tyttärensä Annen tila sijaitsee Luopajärven rannalla. Tila ja karja pyörivät oman väen voimin. Katri, 53, ja Kyösti, 59, sekä Annen, 30,…