Aihe:

Jalostusarvot

Artikkelit

Viivästys lokakuun genomitestitulosten julkaisussa

Viivästys lokakuun genomitestitulosten julkaisussa

Lokakuun genomiarvostelujen julkaisussa on ongelmia, joka koskee uusimpien naaraiden genomituloksia. NAV selvittää asiaa parhaillaan. Tiedotamme, kun ongelman syy selviää ja pystymme arvioimaan genomiarvostelujen julkaisuajankohdan ja viennin tietokantaan. Pahoittelemme genomi-indeksien julkaisun viivästymisestä aiheutuneita harmeja.   Päivitys 8.10.2020 Teknisen virheen vuoksi yksi erä DNA-tuloksia on valitettavasti jäänyt pois lokakuun genomituloslaskennasta. Virhe koskettaa suomalaisista eläimistä 660 naarasta ja 51 sonnia….

Nyt lypsyrotujen jalostusarvot nähtävissä MinunMaatilani-ohjelmalla

Kaikille MinunMaatilani-ohjelman käyttäjille on avattu 22.9.2020 maksuton Jalostusarvot-niminen raportti, jossa nähtävillä lypsyrotuisten eläinten NTM ja sen osa-indeksit (16 kpl, Tuotos, Kasvu, Rehunsäästö, Utareterveys, Muut hoidot, Sorkkaterveys, Hedelmällisyys, Syntymäindeksi, Poikimaindeksi, Lypsettävyys, Luonne, Kestävyys, Vasikan elinvoima, Koko, Jalat, Utarerakenne). Jalostusarvot ovat työkaluja, joilla voidaan asettaa eläimet paremmuusjärjestykseen niiden perimän perusteella. Jalostusarvot lasketaan tuotosseurantaan kuuluville lehmille (ay, hol,…

VikingGenetics karja 2019 löytyy Kauniston tilalta

Mia Ikäheimo ja Hannu Paananen kertovat elävänsä ruuhkavuosia. Tänään kaivinkone pörrää navetan takana. Edellisenä päivänä toinen rehusato saatiin talteen. 9-vuotias Onni-poika vietti viimeistä lomapäiväänsä ja 3-vuotias Sisu-poika oli haettu hoidosta. Perheeseen kuuluu lisäksi viisi koiraa. Kingcharlesinspanieleja pienimuotoisesti kasvattavan emännän puhelin laulaakin viestejä harrastuskavereilta sekä vanhimmalta pojalta, joka asuu jo omillaan. Vuonna 2016 valmistuneessa yhden robotin…

Uudistettu NTM käyttöön

Pohjoismainen kokonaisjalostusarvo NTM on toiminut jalostuksen työvälineenä kymmenen vuotta. Nyt uudistettu NTM vastaa paremmin karjanomistajan nykyisiä ja tulevaisuuden tarpeita ja tuotantoympäristöä. Uudistustyössä olivat mukana suomalaiset, ruotsalaiset ja tanskalaiset maidontuottajat. Jalostamisen tavoitteena on kasvattaa uutta eläinainesta, joka tuottaa hyvin, on terve ja kestävä. NTM on osoittautunut kymmenen vuoden aikana luotettavaksi ja toimivaksi työvälineeksi, joka sisältää kaikki…

EU-jalostusasetus tuo muutoksia jalostusohjelmien kuvauksiin

EUn ja­los­tus­a­se­tus (EU 2016/1012) ja toi­meen­pa­noa­se­tus (EU 2017/717) as­tu­vat voi­maan 1.11.2018. Näi­den ase­tus­ten voi­maan­tu­lo tuo muu­tok­sia myös kan­sal­li­seen lain­sää­dän­töön (laki eläin­ja­los­tus­toi­min­nas­ta (319/2014) EUn ja­los­tus­a­se­tus mää­rit­te­lee mm. mil­lai­set or­ga­ni­saa­tiot voi­vat toi­mia kan­ta­kir­jan­pi­tä­ji­nä ja mil­lai­sia kan­ta­kir­jo­jen ra­ken­teel­taan pitää olla. Ai­kai­sem­min ja­los­tus­jär­jes­tö­nä toi­mi­neet or­ga­ni­saa­tiot saa­vat jat­kaa lain­sää­dän­tö­muu­tos­ten jäl­keen, mutta kan­sal­li­ses­ti lain­sää­dän­töä val­vo­va vi­ran­omai­nen Evira on edel­lyt­tä­nyt, että or­ga­ni­saa­tiot…