Videot

Pelson lapinlehmät

Pelson vankilassa on kasvatettu lapinlehmiä. Karja toimii elävänä geenipankkina. Lapinlehmien kokoaminen yhteen paikkaan on mahdollistanut järjestelmällisen lapinlehmien säilytystyön. Työskentely karjan parissa antaa mielekästä tekemistä myös vangeille heidän sovittaessaan rangaistustaan Pelsolla. Elokuussa 2022 karjanpito vankilassa kuitenkin loppuu ja Pelson karja siirtyy Lappian tiloihin Pelson Louelle, jossa geenivarayhteistyö Luonnonvarakeskuksen kanssa jatkuu.