Uutiset

Muutoksia rakenneominaisuuksien genomi-indeksien tasossa

RDC- ja jerseyrotujen genomisten rakenneominaisuuksien indeksilaskennassa on havaittu virhe, josta johtuen yksittäisten rakenneominaisuuksien ja rakenteen yhdistelmäindeksien genomiset indeksit ovat olleet liian korkeita. Laskentaprosessissa havaittu virhe on vaikuttanut genomitestatuilla sonneilla ja lehmillä erityisesti niihin ominaisuuksiin, joiden perinnöllinen edistyminen on ollut viime vuosina nopeaa. Virhe on korjattu kesäkuun genomiarvosteluun.

RDC:llä suurin muutos on utarerakenteen yhdistelmäindeksissä, joka laskee keskimäärin 5,4 indeksipistettä. Yksittäisistä ominaisuuksista eniten laskee utareen muoto, keskimäärin -6,5 indeksipistettä. Kokoindeksin keskimääräinen muutos on 0,9 ja jalkojen -3,8 indeksipistettä. Jerseyllä kokoindeksin muutos on keskimäärin -4,3, jalkojen -0,5 ja utareen -5,8 indeksipistettä.

Koska virhe vaikuttaa utareen ja jalkojen yhdistelmäindekseihin, sillä on vaikutusta myös NTM:n. NTM:n keskimääräinen muutos on RDC:llä -1,6 pistettä ja jerseyllä -0,9 pistettä. Genomitestattujen eläinten paremmuusjärjestys ei muutu.