Uutiset

Faballe oma 16 hehtaarin luonnonsuojelualue

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on hyväksynyt Faban Paltamossa sijaitsevan 16 hehtaarin suuruisen metsäalueen luonnonsuojelualueeksi.

Faba Tervahauta niminen rauhoitettava alue sijaitsee Paltamossa Kontiomäen itäpuolella. Kohteen metsät ovat vanhoja luonnontilaisen kaltaista kuusivaltaista sekametsää, jossa mäntyjen lisäksi on myös järeitä haapoja ja koivuja. Alue on kasvupaikkatyypiltään tuoretta kangasta ja siellä on havaittu useita uhanalaisia ja silmällä pidettäviä lajeja.

Luonnonsuojelualueen käyttömahdollisuudet ovat rajoitettu, koska tarkoitus on turvata luonnon monimuotoisuus ja suojella metsäluontoa.

Luonnonsuojelualueella mm. metsänhakkuut, elävien ja kuolleiden puiden, pensaiden, muiden kasvien ja kasvinosien sekä sienien ottaminen ja vahingoittaminen on kielletty. Samoin alueella ei ole lupa kaivaa ojia tai muuten vahingoittaa maaperää. Luonnonsuojelualue pyritään pitämään koskemattomana.