Uutiset

Punaisen nautarodun uusi strategia

VikingRed vihreällä polulla.

 VikingGeneticsin punaisten rotujen VikingRed-rotukomitea on hyväksynyt uuden strategian vuosille 2021-2024. Kestävä kehitys ja tehokkuus ovat VikingRed-strategian kärkiä. Myös suomalaisten karjanomistajien toiveet maitokilojen ja runko-ominaisuuksien parantamisesta on huomioitu kehitystyössä ayrshire-rodun osalta.

VikingRed-strategia on tähdännyt jo kauan tehokkaaseen perinnölliseen edistymiseen ja maidontuottajien talouden parantumiseen. Yhä kestävämmät ja tehokkaammat lehmät ovat VikingRed-strategian ydin vuosina 2021 – 2024. Tällä vastataan nykymaailman haasteisiin ja vaatimuksiin.

”Toiminnassamme painotamme eläinten hyvinvointia, ruokaturvallisuutta ja ilmastomuutoksen ehkäisyä. VikingRed-lehmät ovat terveitä ja maito- sekä kuiva-ainetuotokseltaan maailman parhaita punaisia lehmiä. Uudella strategialla haluamme vahvistaa lehmiemme tasoa uusilla tärkeillä ominaisuuksilla”, VikingRed tuotepäällikkö Jakob Lykke Voergaard toteaa.

Vihreä punainen lehmä

Terveys- ja elinvoimaindeksit, jotka vaikuttavat voimakkaasti eläinten hyvinvointiin, ovat edelleen strategian keskeisiä tekijöitä.

  • utare- ja sorkkaterveys sekä muut hoidot
  • vasikoiden, nuorkarjan ja lehmien elinvoima

Lisäksi hyvinvointia edistetään lisäämällä nupojen sonnien osuutta 35 prosenttiin vuoteen 2024 mennessä.

Liharoturisteytyksiä   

Liharoturisteytysten merkitys korostuu uudessa strategiassa ja se on saanut nimen Beef on Dairy. Suomessa maito-lihaohjelma on jo pitkään ollut tuttu käsite.

“Maidon- ja lihantuotannon yhdistäminen on ilmaston kannalta hyvä asia. Liharoturisteytysten tuottaman tehokkaan valinnan ansiosta puhdasrotuinen VikingRed-lehmän tuottaa edelleen tehokkaasti maitoa ja samalla sen risteytysvasikka kasvaa tehokkaasti. Risteytysten kasvava osuus lisää teurastuloja. Samaan aikaan lajitellun siemenen laajeneva käyttö tehostaa perinnöllistä edistymistä ja parantaa maidontuotannon kannattavuutta”, Jakob Lykke Voergaard kertoo.

Liharotusonnien osuus siemennyksistä pyritään nostamaan 33 prosenttiin neljän vuoden aikana.

Naaraiden suuri merkitys

Jalostusohjelmassa naaraiden merkitys kasvaa jatkuvasti. Tavoite vuoteen 2024 mennessä on genomitestata puolet kaikista VikingRed-lehmävasikoista.

“Perinnöllistä edistymistä voimme tehostaa löytämällä parhaat naaraat ja kasvattamalla VikingRed-referenssipopulaatiota. Genomitestaus on myös karjanomistajille tärkeä tilatason jalostustyökalu”,  Jakob Lykke Voergaard jatkaa.

Sonneja lypsyroturisteytykseen

VikingRedin vahvuudet sopivat erinomaisesti erilaisiin lypsyroturisteytyksiin. Uudessa strategiassa huomioidaan eri risteytysohjelmien ja markkinoiden tarpeet. “Ryhdymme valitsemaan erilaisiin olosuhteisiin, risteytysohjelmiin ja markkinoihin sopivia yksilöitä. VikingRed on huippuvalinta risteytyksiin luonnollisen terveytensä, hedelmällisyytensä ja tehokkuutensa ansiosta”, Jakob Lykke Voergaard kertoo. 

VikingRed on mukana kahdessa tieteellisesti tehokkaaksi osoittautuneessa kolmiroturisteytysohjelmassa. Ohjelmat ovat ProCROSS (VikingHolstein x VikingRed x montbeliarde) ja VikingGoldenCross (VikingRed, VikingHolstein, VikingJersey).

Lisäksi VikingRed tukee risteytyseläinten genomitestausta. Näin myös karjoissa voidaan valita parhaat naaraat tuottamaan seuraavan polven eläimet.

Selvä tiekartta

VikingRed-komitea, eri tutkimuslaitokset ja VikingGeneticsin jalostusasiantuntijat ovat yhdessä sopineet tavoitteet, joilla VikingRedin uutta vihreää profiilia vahvistetaan.

“Emme onneksi lähde nollasta. Olemme jo hyvin pitkällä terveysominaisuuksien, tehokkuuden ja kestävyyden osalta. Nyt nostamme VikingRedin seuraavalle tasolle taataksemme karjanomistajille maidontuotannon kannattavuuden ”, Jakob Lykke Voergaard sanoo.

Suomen lypsyrotuisten eläinten määrä

Suomessa lypsyrotuisten lehmien määrä on laskenut viimeisen viiden vuoden aikana noin 13 %. Lypsylehmien kokonaismäärä on noin 255 000 eläintä.

Rotujakauma Suomen lypsykarjassa on melko tasainen ayrshire- ja holstein-rotujen suhteen. Ayrshire-rotu säilyi lypsykarjan päärotuna pitkään Suomessa. Vuonna 2018 holstein-rotu ylitti ayrshire-lypsylehmämäärän muutamalla tuhannella ja muutos holstein-voittoiseksi on jatkunut vuosittain. Ayrshire-rodun vahvuuksina ovat hyvä maitotuotos, korkeat pitoisuudet, hyvä lypsettävyys sekä terveys ja kestävyys. VikingRed-strategian mukaan ayrshiren hyviä ominaisuuksia kestävyyttä ja tehokkuutta edistetään yhä kilpailukykyisemmäksi.

Lisätietoja antavat:

Janne Pietikäinen, VikingRed-rotukomitean varapuheenjohtaja, Faban jalostusvaliokunnan puheenjohtaja, 040 5671131.

Jakob Lykke Voergaard, Product Manager VikingRed | T: +45 8795 9400| Email: JAVOE@vikinggenetics.com
Verónica Löfgren, Content and PR | Telephone: +46 511 267 00 | Email: VELOFf@vikinggenetics.com Facebook: VikingGenetics |  Twitter: @VikingGenetics.com  | Website: www.vikinggenetics.co.uk