Uutiset

Euroopan johtavat jalostusyhtiöt yhdistävät voimansa

EVOLUTION ,stMASTERRIND ja VIKINGGENETICS (omistajina Faba, Växa ja VikingDanmark) perustavat 1.12.2020 uuden  lypsy- ja lihakarjan jalostusta  edistävän yhteistyöyrityksen osuuskunta ARCOWINin. Osuuskunta edustaa 53 000 karjanomistajaa Ranskassa, Saksassa, Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Uuden osuuskunnan tavoitteena on olla naudanjalostuksen edelläkävijä maailmanlaajuisesti jäsentensä ja asiakkaittensa hyödyksi.

EVOLUTION, MASTERRIND ja VIKINGGENETICS ovat kotieläinjalostuksen johtavia osuuskuntia, joilla on vahvat juuret Tanskassa, Suomessa, Ranskassa, Saksassa ja Ruotsissa. Kaikki kolme osuuskuntaa ovat olleet maidon- ja naudanlihatuotannon geneettisen edistymisen ja taloudellisen kannattavuuden edelläkävijöitä sekä  kotimarkkinoillaan että myös maailmanlaajuisesti.

ARCOWIN tukee tammikuusta 2021 alkaen EVOLUTIONin, MASTERRINDin, VIKINGGENETICSin jalostusohjelmia. Päätavoitteena on varmistaa kunkin jalostusohjelman mahdollisimman nopea geneettinen edistyminen.

”Uskomme, että yhdistämällä omistajaosuuskuntien tavoitteet, asiantuntemus ja osaaminen, ARCOWINistä tulee yksi tulevaisuuden merkittävimmistä kotieläinjalostuksen toimijoista. Nämä kolme osuuskuntaa pystyvät yhdistämään ARCOWINissä jalostusteknologiat ja niihin tehdyt investoinnit yhä tehokkaampaan käyttöön”, kertoo hallituksen puheenjohtaja Vincent Retif.

ARCOWIN aloittaa välittömästi geneettisten tietojen vaihdon kaikkien rotujen osalta kaikissa viidessä maassa. Uusi osuuskunta pystyy valitsemaan parhaat eläimet kaikkien viiden ARCOWIN –kumppanimaiden populaatioista ja maksimoimaan geneettisen edistymisen jalostusyhteistyön avulla.

”ARCOWINin kolmella perustajaosuuskunnalla on pitkä kokemus ja osaaminen mittavassa tuotekehityksessä ja tutkimuksessa, joilla varmistetaan jalostusohjelmien, tuotannon ja palveluiden vahva kehitys. ARCOWIN koordinoi ja virtaviivaistaa tuotekehitystä ja tutkimusta kolmen perustajaosapuolen välillä jakaen tehokkaasta jalostusohjelmasta saatavat hyödyt jäsenten ja asiakkaiden kanssa”, sanoo Arcowinin toimitusjohtaja Josef Pott.

Arcowin-jalostusyhteistyön aloituksella ei ole vaikutuksia Suomen päivittäiseen toimintaan. Faba jatkaa suomalaisten karjankasvattajien apuna kaikissa lisääntymisen ja eläinaineksen kehittämisen palveluissa. Perustajaosakkaat jatkavat edelleen itsenäisinä osuuskuntina vastaten osuuskuntien hallinnosta, siemen- ja alkiotuotannosta, markkinoinnista sekä myynnistä ja uuden perustetun osuuskunnan yhteistyömuodoista.

Lisätietoja: toimitusjohtaja Henrik Biilmann, p. +45 8795 9400 tai hebii@vikinggenetics.com

Lars-Inge Gunnarsson,

Hallituksen puheenjohtaja, VikingGenetics

Jörg Stubbemann

Hallituksen puheenjohtaja, Masterrind

Vincent Retif

Hallituksen puheenjohtaja, Evolution

ARCOWIN

Arcowin on 1.1.2021 perustettava kotieläinosuuskunta Euroopassa, joka edustaa 53 000 jäsentä Saksassa, Ranskassa ja Tanskassa, Suomessa ja Ruotsissa. Arcowin tarjoaa kaikki Evolutionin, Masterrindin ja VikingGeneticsin jalostusohjelmat.

Päätavoitteena on tarjota maailman parhaat tieteeseen ja tutkimukseen perustuvat karjanjalostuksen ratkaisut osuuskuntien jäsenille ja asiakkaille ympäri maailmaa. Jalostusratkaisumme perustuu asiakkaiden tarpeisiin, vahvaan ammattitaitoon,  tieteelliseen tutkimukseen ja kerättyyn tietoon. Jäsenien omistamana osuuskuntana tuemme karjanomistajien toimintaa pitkällä aikavälillä. Autamme karjanomistajia saavuttamaan tavoitteensa ja varmistamaan pitkän aikavälin kilpailukyky.

EVOLUTION

Evolution on Ranskan ja Euroopan yksi johtavista jalostus- ja palveluosuuskunnista, jolla on yli 12 000 siemennystä päivässä.

Evolutionin ydinliiketoimintaa on karjanjalostus ja palvelut karjankasvattajille. Evolutionilla on Ranskassa noin 28 000 asiakasta. Yritys yhdistää genetiikan kehittämisen jalostusohjelmiin ja lisääntymisen parantamiseen. Evolutionin strategiana on tuottaa kestäviä ja innovatiivisia palveluja karjan lisääntymiseen jäsenille ja asiakkaille.

Evolution kannustaa ja tukee karjanomistajia ratkaisemaan ravitsemukselliset ja ympäristöhaasteet, jotta karjatilojen positiivinen kehitys ja jatkuu tuleville sukupolville.

Katso lisää https://www.evolution-xy.fr/

MASTERRIND

Masterrind on yksi Euroopan johtavia jalostusyhtiöitä. Yli 100 vuoden kokemus ja laaja tietomäärä mahdollistavat innovatiiviset tuote- ja palveluratkaisut maidon- ja naudanlihantuottajille. Masterrindillä on yli 8500 jäsentä. Näillä jäsenillä on noin 600 000 lypsylehmää ja 12 000 emolehmää. Masterrindin jäsenkarjat ylläpitävät ylivoimaisesti suurinta rekisteröityjen holstein-lehmien populaatiota Saksassa.

Tuottavan ja terveen eläinaineksen tarjonnassa yhdistyvät kehittyvä teknologia ja innovatiiviset menetelmät. Masterrindissä työskentee 600 työntekijää ja kotimarkkinoilla toteutetaan yli 1,6 miljoonaa siemennystä vuodessa. Yhteistyötä asiakkaiden kanssa tehdään yli 50 maassa ympäri maailmaa.

Masterrindin strategiana on tukea karjanomistajia lisäarvon saavuttamisessa. Tämän strategian vuoksi yhtiö on saavuttanut Saksassa markkinajohtajuuden.

Katso lisää www.masterrind.com/en

VIKINGGENETICS

VikingGenetics auttaa ruokkimaan maailman laajenevaa väestöä ja ylläpitämään maapallon luonnonvaroja kasvattamalla terveitä, tehokkaita, ongelmattomia lehmiä. VikingGenetics tarjoaa tieteeseen perustuvia naudan geneettisiä tuotteita ja ratkaisuja maidon- ja naudanlihantuottajille ympäri maailmaa. Osuuskunta VikingGeneticsin omistaa 19 000 maidon- ja naudanlihanviljelijää Tanskassa, Ruotsissa ja Suomessa. VikingGenetics on pohjoismaiden markkinajohtaja ja vahva toimija maailmanlaajuisesti..

VikingGeneticsin auttaa viljelijöitä saavuttamaan liiketoimintatavoitteensa kestävän kehittämisen periaatteella. Yhtiö työllistää 155 henkilöä.

Katso lisää www.vikinggenetics.com