Uutiset

Bisnes+:ssa uusia ominaisuuksia

Bisnes+ -Etusivun Tulokset – ja mittarit -osiossa julkaistaan joulukuussa uusia mittareita emolehmätuotannolle, taloustiedoille sekä työajan johtamiselle. Tilan toiminnalle voidaan asettaa tavoitteita ja vertailla tuloksia.

Mittareita on 60 ja ne on jaoteltu viiteen ryhmään: Nauta, Kasvi, Talous, Johtaminen ja Suosittelemme.

Nauta-ryhmän mittarit ovat suunniteltu kotieläintuotannon johtamiseen. Mittarit ovat ryhmitelty maidontuotantoon, lihantuotantoon, eläinainekseen, terveyteen ja hedelmällisyyteen sekä ruokintaan ja hoitoon liittyviin mittaristoihin. Tarjolla on mittareita mm. Tilakunnosta, sorkkaterveydestä, DigiHelmi-hedelmällisyysraportilta, Emolehmätarkkailuraportilta sekä Valion KPI – Avaimesta.

Kasvi-ryhmän mittarit ovat kasvituotannon avaintunnuslukuja tilan kymmenelle yleisimmälle kasville. Mittarit ovat johdettu tuotantokustannuslaskelmista.

Talous-ryhmästä löytyvät mittarit talouden seurantaan. Kustannuspuntarille sekä Liiketoiminta-analyysipalveluille ovat omat mittarinsa.

Johtaminen-ryhmässä ProAika- palvelun käyttäjät voivat valita käyttöönsä työajan tehokkuutta kuvaavia mittareita.

Suosittelemme-ryhmästä löytyvät mittarit, joita Bisnes+ suosittelee tilalliselle.

Lue usein kysytyt kysymykset Bisnes+:sta täältä: www.bisnesplus.fi/UKK