Uutiset

Ataksia-tutkimus on nyt mukana genomitestissä

Ataksian testaaminen on uudistunut!

Jatkossa ataksia (progressive ataxia) kuuluu genomitestiin ja ataksia tulokset julkaistaan automaattisesti genomitestauksen yhteydessä kaikille charolais-rotuisille eläimille. Lisäksi kaikki kantaja- ja sairas-tulokset julkaistaan eläimen rodusta riippumatta.

Uudistuksen yhteydessä myös ataksian tuloslyhenteet on päivitetty vastaamaan yhteispohjoismaisia lyhenteitä. Tulokset tallennetaan jatkossa tietokantaan seuraavasti:

PAF = vapaa      PAC = heterotsygootti kantaja      PAS = homotsygootti kantaja eli sairas

HUOM! Aikaisemmin käytössä olivat lyhenteet: ATF / ATC / ATS. Aikaisemmat tulokset tullaan päivittämään uusille tuloslyhenteille.

Eläinkohtainen tulos on nähtävissä kantakirjatodistuksessa ja MinunMaatilani.fi-palvelussa (eläinkortti ja muokattavat raportit).

Lisätietoja ataksiasta ja sen testaamisesta löytyy osoitteesta:

www.faba.fi/lihakarjan-dna-maaritykset (oirekuvaus ja testaaminen)
www.faba.fi/nautojen-perinnolliset-sairaudet (lisätietoja ja tulosten tulkinta)
DNA-määritykset NAVin sivuilla (lisätietoja)