Uutiset

Optimoi rehunkäyttökyky rehunsäästöindeksillä

Rehunsäästöindeksi on nyt mukana holsteinin, ayrshiren ja jerseyn NTM-kokonaisjalostusarvoindekseissä (NTM). Rehunsäästöllä parannamme tehokkuutta, pienennämme rehukustannuksia ja vähennämme ympäristön kuormitusta. Tehostuva rehunkäyttökyky vähentää jokaisen tuotetun maitokilon kasvihuonekaasupäästöjä.

Taloudellinen merkitys

Rehunsäästön mukaantulo NTM-arvoon on suuri asia VikingGeneticsin kolmelle (VikingHolstein, VikingRed ja VikingJersey) jalostusohjelmalle. Rehunsäästöllä on erittäin merkittävä taloudellinen vaikutus. NAVin (Nordic Cattle Genetic Evaluation) laskelmien mukaan 88 prosenttia lypsykarjan muuttuvista kustannuksista liittyy rehukustannuksiin.

Rehunsäästöindeksi kuvaa eläimen perinnöllistä kykyä säästää rehukustannuksia pienellä ylläpitotarpeella ja kyvyllä muuntaa rehu tehokkaasti maidoksi. Mitä korkeampi indeksi on, sitä parempi lehmä on

Rehukustannus on lypsykarjan suurin menoerä. Siksi rehunsäästön jalostaminen on yhä tärkeämpää.

Ylläpito ja tehokas aineenvaihdunta

Rehunsäästö koostuu kahdesta tekijästä: ylläpidosta ja rehunkäyttökyvystä. Ylläpito kertoo, kuinka paljon energiaa lehmä tarvitsee kokonsa vuoksi. Ennestään tiedetään, että suuret yksilöt kuluttavat enemmän energiaa samalla tuotostasolla kuin pienemmät yksilöt. Rehunkäyttökyky kertoo puolestaan, kuinka tehokkaasti lehmä muuntaa syömänsä rehun energian esimerkiksi maidoksi.

Aiemmin rehunsäästöindeksissä oli mukana vain ylläpito. Se lasketaan lukuisista eläimen paino- ja rakennemitoista. Näitä ovat muun muassa elopaino, takakorkeus, rungon syvyys ja rinnan leveys.

Tutkijat jatkavat näiden mittojen keruuta kehitystyössä mukana olevissa karjoissa. Luonnonvarakeskus (Luke) selvittää myös teuraspainojen hyödyntämistä eläinten koon määrittelemiseksi laskentaa varten.

Koolla on väliä 

Rehunsäästön mukaantulo NTM-kokonaisjalostusarvoon auttaa myös maltillisen koon jalostamisessa. Suurilla eläimillä on korkeampi ylläpitotarve ja samalla heikompi kestävyys, eli lyhyempi tuotantoikä. Koon ja kestävyyden välillä on vahva negatiivien yhteys.

Keinoälyllä lisää luotettavuutta

VikingGenetics kehittää laajaa, koko lehmän elinkaaren aikaista, rehunkulutuksen rekisteröintijärjestelmää. Keruussa keskitytään eri rotujen ja karjojen välillä vertailukelpoiseen tietoon.

Yhtenä ensimmäisenä muuttujana tutkitaan yksittäisen lehmän rehunsyöntiä. VikingGenetics on kehittänyt tähän tarkoitukseen 3D-kuvaustekniikkan. Tavallisissa lypsykarjoissa eläimiä ja rehumääriä kuvaamalla saadaan kerättyä tietoa eri yksilöiden syöntimääristä.

Elopainojen, syöntimäärien ja tuotettujen maitokilojen avulla löydetään kaikkein tehokkaimmat yksilöt.

 Hyödyt

  • Rehunsäästöindeksin avulla maidontuottajat saavat entistä tehokkaampia, korkeatuottoisampia, kestävämpiä ja ympäristöä vähemmän kuormittavia lehmiä.
  • Tietoa kerätään tavallisissa lypsykarjoissa, ja näin karjanomistajat ovat mukana kehittämässä uutta indeksiä.
  • Marraskuun 2020 arvostelussa rehunsäästöindeksiin tulee mukaan rehunkäyttökyky. Rehunsäästöindeksi perustuu näin tavallisista ja  tutkimuskarjoista kerätyistä tiedoista.
  • Rehunsäästöindeksillä voidaan myös jalostaa pienempiä eläimiä. Suuret yksilöt kuluttavat ylläpitoon pieniä enemmän rehua.
  • Lehmän suurella koolla on negatiivinen perinnöllinen yhteys kestävyyteen.