Uutiset

Jäsenosuusselvitys vuoden 2020 veroilmoitusta varten

Faba osk
Jäsentilalla on 21 nimellisarvoltaan 10 euron suuruista osuutta. Osuuspääoma on yhteensä 210 € / jäsen. Osuuskunnan nettovarallisuus on 4.506,90 € / jäsen.

Utredning över medlemsandelarna för beskattningen 2020

Faba anl
Varje medlemsgård innehar 21 andelar till ett nominellt värde av 10 € per styck. Andelskapitalet är därmed 210 € / medlem. Andelslagets nettoförmögenhet uppgår till 4.506,90 € / medlem.