Uutiset

Yhteistyömme varmistetaan jatkossa yhteisellä asiakkuussopimuksella

Faban toiminta, palvelut ja tuotteet ovat olleet karjanomistajan apuna vuosikymmenien ajan ja meidän vahva visio ja kehittämishalu mahdollistavat edistyksellisten palvelujen ja tuotteiden toimittamisen myös tulevaisuudessa.  

Jotta voimme jatkossakin varmistaa kaikille asiakkaillemme luotettavan ja jatkuvan palvelutuotannon, teemme yhteistyöstä kirjallisen sopimuksen. Sopimus ei aiheuta muutoksia nykyiseen palvelukäytäntöömme eli siemennykset, jalostussuunnittelu ja muut palvelut jatkuvat normaalisti.

Asiakkuussopimuksella varmistetaan, että asiakkaalla ja Faballa on yhteinen näkemys palvelun toimituksesta ja että Faballa on riittävät ja asiakkaan tarpeiden mukaiset resurssit käytössään asiakasta varten. Sopimuksessa sovitaan tietojen käsittelyä koskevista periaatteista sekä osapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista toisiaan kohtaan.

Sopimuksen avulla huolehditaan, että asiakkuustiedot ja niiden käyttäminen on tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla yksilöity. Näin toimimalla myös edesautetaan tilakäyntien ja tilausten sujuvuutta, kun asiakkuus- ja tilatiedot ovat ajan tasalla ja osapuolten vastuut etukäteisesti selvillä.

Miten edetään?

Tulemme lähettämään Faban laskutusasiakkaille sopimuksen syksyn aikana.