Uutiset

Yhteistyömme varmistetaan jatkossa yhteisellä asiakkuussopimuksella

Faban toiminta, palvelut ja tuotteet ovat olleet karjanomistajan apuna vuosikymmenien ajan ja meidän vahva visio ja kehittämishalu mahdollistavat edistyksellisten palvelujen ja tuotteiden toimittamisen myös tulevaisuudessa.  

Varmistaaksemme kaikille asiakkaillemme luotettavan ja jatkuvan palvelutuotannon ja asiakassuhteen, tulemme päivittämään asiakastietoja syksyn aikana. Tällä toimenpiteella varmistamme, että asiakkuustiedot ja niiden käyttäminen on tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla yksilöity. Näin toimimalla edesautetaan tilakäyntien ja tilausten sujuvuutta, kun asiakkuus- ja tilatiedot ovat ajan tasalla ja osapuolten vastuut etukäteen selvillä.

Asiakkuussopimus ei aiheuta muutoksia nykyiseen palvelukäytäntöömme eli siemennykset, jalostussuunnittelu ja muut palvelut jatkuvat normaalisti.

Asiakkuussopimuksella varmistetaan, että asiakkaalla ja Faballa on yhteinen näkemys palvelun toimituksesta ja että Faballa on riittävät ja asiakkaan tarpeiden mukaiset resurssit käytössään asiakasta varten. Sopimuksessa sovitaan tietojen käsittelyä koskevista periaatteista sekä osapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista toisiaan kohtaan.

Miten edetään?

Tulemme lähettämään Faban laskutusasiakkaille sopimuksen syksyn aikana.