Uutiset

Terveystarkkailun kattavuus paranee edelleen

Vuosi 2019 oli terveystarkkailun 37. vuosi. Vuosien aikana terveystarkkailun merkitys on kasvanut ja ilahduttavasti sen kattavuus on viime vuosina parantunut. Viime vuonna 89,2 % tuotosseurantakarjoista oli mukana terveystarkkailussa. Terveystarkkailussa mukana olevien tuotosseurantakarjojen osuus on hieman noussut vuosittain ja jos sama kehitys jatkuu, niin lähes kaikki tuotosseurantakarjat keräävät lehmien hoitotietoja. Viime vuonna aloitushoitoja kertyi 150 155 kappaletta.

Lehmien yleisin vaiva on hedelmällisyyshäiriöt. Noin joka viidennen lehmän hedelmällisyyttä hoidettiin vuonna 2019. Utaresairauksien hoitoprosentti (hoitomerkintöjen määrä 100 lehmää kohti) on selvästi alhaisempi. Poikimahalvauksen, ruokinnallisten häiriöiden ja asetonitaudin hoitoprosentit ovat hyvin alhaisia, samoin sorkkaongelmien. Rotujen välillä ei ole eroja eri sairausryhmien yleisyydessä, mutta holsteinilla kaikkien sairausryhmien hoitoprosentit ovat korkeammat kuin ayrshirellä.

Mitä useammin lehmä poikii, sitä enemmän sille kertyy hoitoja. Kaikkien sairausryhmien hoitoprosentit kasvavat jonkin verran poikimakertojen lisääntyessä, mutta selvin muutos nähdään poikimahalvauksen kohdalla. Ensikot eivät juurikaan kärsi poikimahalvauksesta, mutta vähintään kuusi kertaa poikineista lehmistä lähes joka viides hoidetaan poikimahalvauksen takia. Poikimahalvauksen ennaltaehkäisyyn kannattaa panostaa erityisesti vanhempien lehmien kohdalla.

Vaikka hoitotietoja on kerätty meillä ja muissa Pohjoismaissa jo lähes 40 vuotta, niin laajamittainen terveystarkkailu on vasta viime vuosina yleistynyt maailmalla. Kuten kaikessa jalostuksessa, myös terveysominaisuuksien jalostus on pitkäjänteistä työtä ja muutoksia nähdään vasta, kun valintaa on tehty systemaattisesti useita sukupolvia. Genominen jalostusarvostelu nopeuttaa myös terveysominaisuuksien jalostusta, mutta Pohjoismaiden etumatkaa terveysjalostuksessa on vaikea saada kiinni. Voimme edelleen kasvattaa etumatkaa keräämällä säntillisesti kaikki lehmien hoitotiedot.