Webinaarit

Liharotujen erot lihakarjan rakennearvostelussa

Agrologi (AMK) Milla Suutarinen Savoinia ammattikorkeakouluun kertoo ja esittelee tuloksia Savonia ammattikorkeakouluun tekemänsä opinnäytetyön pohjalta eri liharotujen rotukohtaisista eroista rakennearvostelussa.

Koko opinnäytetyö on luettavissaosoitteessa: https://www.theseus.fi/handle/10024/336209