Uutiset

Sorkkaterveystilanne paranee

Lähes kaikkien sorkkasairauksien esiintyvyys väheni vuonna 2019 edelliseen vuoteen verrattuna. Muutokset ovat pieniä mutta positiivinen suunta on havaittavissa. Samaan aikaan kuitenkin akuutti ihotulehdus eli DD (Digital dermatitis) lisääntyi. Tämän muualla maailmassa tavallisen tarttuvan sorkkasairauden esiintyvyys on meillä edelleen hyvin matala sorkkahoitajien ja karjanomistajien tekemissä merkinnöissä (2,1 % sorkkahoidetuista eläimistä).

Vuonna 2019 tallennettiin jälleen entistä enemmän sorkkahoitotietoja. Yli puolelta lypsylehmistä tallennettiin vuoden aikana vähintään yksi sorkkahoitomerkintä. Tietojen avulla sorkkaterveyden parantaminen onnistuu sekä jalostuksen että managementin kautta.

Jo 50 sorkkahoitajaa käyttää SorkkaMobiilia sorkkahoitotietojen tallennukseen. SorkkaMobiilista otettiin uudistettu versio käyttöön viime kesänä. Sorkkahoitajan, karjanomistajan sekä eläinlääkärin tallentamat sorkkahoitotiedot näkyvät Minun Maatilani Faba SorkkaModuulissa.

Sorkkaterveystilasto 2019

 

Lisätietoja:

Elina Paakala, sovelluspäällikkö, Faba osk, p. 043 824 8821, elina.paakala@faba.fi