Uutiset

Hiehojen heikko hedelmällisyys historiaan

Hiljaiset kiimat ja heikko tiinehtyvyys rasittavat koko karjan kannattavuutta, mutta erityisen kalliiksi ne voivat tulla juuri hiehojen kohdalla. Hieho alkaa maksaa takaisin kasvatukseensa menneitä kuluja vasta ensimmäisen poikimisensa jälkeen. Mitä pidempään hiehon tiineeksi saaminen kestää, sitä enemmän hukataan mahdollisia tuotantopäiviä.

Hyvä hedelmällisyys on nautakarjatilalla usean eri tekijän summa, johon voidaan vaikuttaa pienilläkin teoilla. Ruokinta on avainasemassa, kun mietitään hedelmällisyyteen vaikuttavia tekijöitä. Sillä on tämän lisäksi merkittävä vaikutus myös maitotuotokseen, terveyteen sekä kestävyyteen. Jotta karjan hedelmällisyys olisi kunnossa, on myös ruokinnan oltava mallillaan.

Hyvä ruokinta mukautuu eläimen tuotosvaiheen mukaan sekä täyttää tarpeen mukaisen vitamiinien ja kivennäisaineiden saannin. Naudan kiima, hedelmöittyminen sekä alkion kiinnittyminen ovat riippuvaisia useista eri ravintoaineista. Yhdenkin tällaisen ravintoaineen vajeella voi olla huomattava vaikutus eläimen hedelmällisyyteen. Aina eläimen syönti tai rehun laatu eivät riitä takaamaan tarpeeksi kaikkia ravinteita. Esimerkiksi heikommalla rehulla olevat hiehot voivat kärsiä vitamiininpuutoksesta huomaamatta. Myös maidontuotantoon totuttelevat ensikot sekä kovassa maidossa olevat lehmät ovat alttiita vajeille. Tällaisissa tilanteissa hiljaiset kiimat yleistyvät ja eläimen tiineeksi saaminen hankaloituu.

Rehun laadun ja syönnin vaihteluihin on yksinkertainen ratkaisu: Boliflash Fertil on vitamiini- ja mineraalivalmiste, joka on kehitelty tukemaan nopeaa tiinehtymistä sekä lyhempää poikimaväliä. Sen teho perustuu kahteen samaan aikaan annettavaan bolukseen, jotka antavat eläimelle nopean ravinnelisän. Boliflash Fertil sisältää runsaasti hedelmällisyydelle tärkeitä kivennäis- ja hivenaineita, joilla on tutkitusti vaikutusta eläimen kiimaan sekä tiinehtymiseen. Tuote on sopiva niin hiehojen kuin lehmien hedelmällisyyden tueksi.

Savonian ammattikorkeakoulun opiskelija Riikka Rautiainen selvitti Boliflash Fertilin käyttäjien tyytyväisyyttä tuotteeseen keväällä 2019 valmistuneen opinnäytetyönsä yhteydessä. Karjanomistajille suunnatun kyselytutkimuksen mukaan yli 70 % vastaajista koki Boliflash Fertilin vahvistaneen kiimojen merkkejä ja suosittelisi tuotetta myös muillekin. Fertilin tehoon oltiin käyttäjien piirissä tyytyväisiä niin lehmillä, ensikoilla kuin hiehoilla. Jopa puolet tuotetta hiehoille kokeilleista koki sen sopivan erinomaisesti juuri hiehojen hedelmällisyyden tueksi.

Jätä hiljaiset kiimat historiaan ja tilaa Boliflash Fertil Faban verkkokaupasta. Katso lisää ja tilaa.