Uutiset

Hoida piilevä ketoosi ajoissa ennen tuotoksen laskua

Vain 2 % eläinlääkärihoidoista on ketoosia. Miksi siitä siis yhä puhutaan? Ketoosi on lypsykarjatiloilla yleisempi ongelma kuin on luultu. Etenkin piilevä ketoosi jää tiloilla huomaamatta ja hoitamatta, sillä se ei aiheuta lehmälle näkyviä oireita. Ketoosi alentaa kuitenkin lehmän maitotuotosta ja hedelmällisyyttä,ja voi pilata koko lypsykauden.

Etelä-Pohjanmaalla Maidosta Maitoon -hankkeessa piilevää ketoosia esiintyi 43 %:lla kaikista tutkimukseen osallistuneista eläimistä. Piilevän ketoosin esiintyvyyttä lisää pitkä umpikausi ja poikimaväli. Ketoosi on aineenvaihduntasairaus, joka on seurausta energiansaannin vajauksesta. Lypsylehmillä sitä esiintyy yleisimmin poikimisen jälkeisinä viikkoina, jolloin lehmän maidontuotanto nousee nopeasti ja energian saanti ei vastaa maitotuotosta.

BHB-pikatestillä voidaan selvittää, onko lehmän ketoainepitoisuus kohonnut. Maitotestillä saadaan yli 80 % tarkkuudella selville ketoosia sairastavat lehmät vain muutamassa sekunnissa. Veritestillä tulokset saadaan viidessä minuutissa jopa 95 % varmuudella. BHB-määritys suositellaan tehtäväksi kahden viikon kuluessa poikimisesta. Lisäksi ketoainepitoisuuksia kannattaa mitata ruokinnan muutosten yhteydessä tai kun tuotos tai sairastavuus poikkeaa odotetusta.

Ketoositestit saatavissa nyt Faban verkkokaupasta. Katso lisää ja tilaa.