Uutiset

Uudistettu NTM käyttöön

Pohjoismainen kokonaisjalostusarvo NTM on toiminut jalostuksen työvälineenä kymmenen vuotta. Nyt uudistettu NTM vastaa paremmin karjanomistajan nykyisiä ja tulevaisuuden tarpeita ja tuotantoympäristöä. Uudistustyössä olivat mukana suomalaiset, ruotsalaiset ja tanskalaiset maidontuottajat.

Jalostamisen tavoitteena on kasvattaa uutta eläinainesta, joka tuottaa hyvin, on terve ja kestävä. NTM on osoittautunut kymmenen vuoden aikana luotettavaksi ja toimivaksi työvälineeksi, joka sisältää kaikki taloudellisesti merkittävät ominaisuudet. Uudistus varmistaa, että kokonaisjalostusarvo tukee tilojen tuottavuutta jatkossakin. NTM:n kehitystyössä visioitiin tulevaisuuden maidon ja lihan tuotanto-olosuhteita, eläinaineksen uudistumistarvetta sekä maidon ja lihan tuottajahinnan kehitystä. Työryhmät saivat vaikuttaa eri ominaisuuksien painoarvoihin rotukohtaisesti. Lisäksi keskusteluissa oli esillä kuluttajien odotukset mm. tuotannon eettisyydestä, ympäristökysymyksistä sekä antibioottien käytöstä.

Lisää tuottavuutta terveydestä tinkimättä

Pohjoismainen yhteinen kokonaisjalostusarvo parantaa eläinaineksen tuottavuutta ja kestävyyttä. NTM:n taustalla on laaja tutkimus eri ominaisuuksien taloudellisesta merkityksestä.

Jalostuksen ansiosta lehmien kestävyys on noussut ja jatkaa nousemistaan edelleenkin. Tämä johtaa siihen, että tiloilla on aiempaa vanhempia ja paremmin lypsäviä eläimiä ja tämän johdosta eläinaineksen uudistamistarve laskee. Uudistuksessa tarkennettiin kestävyyteen ja terveyteen vaikuttavien osaominaisuuksien painoarvoja. Pohjoismaisten maidontuottajien toivomuksesta tuotoksen painoarvo nousee hieman suhteessa muihin ominaisuuksiin. Maidon hinnoittelumuutoksen takia, painotuksissa korostuu pitoisuudet. Rasvan painoarvo kasvaa johtuen sen kasvavasta arvosta maitomarkkinoilla.

– NTM on ennustanut hyvin tulevaisuutta ja toiminut luotettavana työkaluna jalostuksessa. Todistettavasti parhaimpaan tulokseen pääsee, kun jalostuskriteereinä käyttää kaikkia taloudellisesti merkityksellisiä ominaisuuksia. Tasapainoisessa jalostuksessa tuotos kasvaa ilman, että terveys- ja hedelmällisyysominaisuudet heikentyvät. Esimerkkinä, jos käyttää keskiverto lehmällä +20 NTM-arvon mukaista sonnia, odotusarvona on 23 kg enemmän rasvaa lypsykautta kohti. Lisäksi on todettu, että utaretulehduksia on sadan lehmän karjassa viisi vähemmän, kertoo tutkimusagronomi Jukka Pösö Fabalta.

Uudistettu NTM otetaan käyttöön marraskuussa jalostusarvostelun yhteydessä.